Çocuklarda Kıyaslama Yapmanın Zararları

Çocuklarda Kıyaslama Yapmanın Zararları

Çocuklarda kıyaslama ifadesinden anlaşılması gereken şudur: Bir çocuğu, başka çocuk veya çocuklarla kıyaslamak. Genellikle akademik başarıların karşılaştırılması şeklinde olmaktadır.  Derslerdeki…

comments off
Çocuklarda Yatak Islatma

Çocuklarda Yatak Islatma

Çocuklarda Yatak Islatma Problemi, Nedenleri ve Çözüm Önerileri  Çocuklarda yatak ıslatma konusunda farklı görüş ve bulgular vardır. Yatak ıslatma bir…

comments off
Hırsızlık Yapan Çocuğa Nasıl Yaklaşmalıyız?

Hırsızlık Yapan Çocuğa Nasıl Yaklaşmalıyız?

Hırsızlık Yapan Çocuğa En Uygun Yaklaşım Nedir? Nasıl Yaklaşmalıyız? Hırsızlık diğer bir tabirle çalma; kişinin kendine ait olmayanı izinsiz olarak…

comments off
Yalan Söyleyen Çocuğa Nasıl Yaklaşılır?

Yalan Söyleyen Çocuğa Nasıl Yaklaşılır?

Çocuklarda kişilik gelişimi doğumla birlikte başlarken 6 yaşlarına geldiğinde ise büyük oranda tamamlanmaktadır. Çocuklarda kişiliğin sağlıklı gelişmesi için belli yaşlarda…

comments off
Öfke Nöbeti Geçiren Çocuğa Nasıl Yaklaşılır?

Öfke Nöbeti Geçiren Çocuğa Nasıl Yaklaşılır?

Yetişkin insanlarda olduğu gibi çocuklarda da öfke, sinir vardır. Öfke, tehdit altında olduğunu hisseden kişinin, bu tehdide karşı geliştirdiği duygudur….

comments off

Paslanma Nedir? Paslanmadan Korunmak İçin Gerekli Yöntemler Nelerdir?

Hareketsiz olarak kalan metallerin havada serbest halde bulunan su ve oksijen molekülleri ile tepkimeye girmeleri sonucu oluşan kahverengi, kızılımsı, yeşilimsi…

comments off