Başarı Nedir? Nasıl Başarılı olunur?

Başarı Nedir?

Nasıl başarılı olunacağı konusunda bilgi vermeden önce başarının ne olduğu konusunu netleştirmek gerekir. Başarının tanımı kişilerin yaşamdan beklentileri doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Başarı kimine göre her şeye rağmen hayata gülümseyebilmek, kimine göre sevebilmek ve sevilebilmek, kimine göre ise başladığı bir işi amacına uygun tamamlayabilmektir. Bu tanımlamalardan hiç birisi yanlış ve ya tek başına doğru değildir. Ancak genel olarak başarı, beklentileri karşılamak olarak kısaca tanımlanabilir.

Başarı Beklenti ve Sonuç İlişkisidir

Başarı hayatın her alanında aynı şekilde gerçekleşmeyebilir. İnsan iş hayatında çok başarılı iken aile hayatında çok da başarılı olamayabilir. Yine aynı şekilde okuldan başarısızlık gerekçesiyle atılan bir öğrenci ilerde başarılı bir iş adamı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Öyleyse başarının kişilerin yaşamdan beklentilerin adedince tanımı olabilir. Bütün bunların yanında eğer günlük yaşamda başarılı olan insanların ortak özellikleri ve uğraşlarına bakıldığında bazı ortak özelliklerinin olduğu görülmektedir.

Çalışmadan olmaz!

Başarı ile tembellik aynı yerde bulunmayacak kavramlardır. O halde hangi tür başarı olursa olsun bir emek ve gayret gerektirdiği ortak paydasında buluşmak mümkündür. Yanı başarının altın anahtarı çalışmaktır. Emeksiz yemek, zahmetsiz rahmet olmaz. Çok zor durumda iken çalışkanlık ve başarılarıyla çok önemli başarılar kazanmış kişilerin sayısı hiç de az değildir. Ancak bakıldığında her başarının altında mutlaka emek, ter, gayret, takip ve bir çile vardır.

Nasıl Başarılı olunur?

Başarılı olmak için Amerikayı yeniden keşfetmek yerine başarılı olmuş insanların ortak özelliklerine bakmak gerekmektedir.Başarılı insanlar hayatlarındaki bu başarıya nasıl ulaşmışlardır?Başarılı insanlar her şeyden önce çözüm odaklıdırlar. Birçok kişinin fark edemediği fırsatları görürler ve bu fırsatları iyi değerlendirirler. Zorluklar ve engeller birçok kişiyi vazgeçirir iken onlar vazgeçmez her hatadan bir ders çıkararak yollarına devam ederler. Başarılı insanlar iyi bir planlamayla kendi yol haritasını kendisi belirlerken, başka insanlar ise dışarıdan bir itici güç veya ilham beklerler. Başarılı insanlarının kendilerine ket vurmasına izin vermez onlara rağmen yoluna devam ederler. Başarılı insanlar şikâyet etmezler, şikâyet yerine çözüm üretirler.

Başarılı insanların boş zamanı yoktur

Başarılı insanlar başaramadıkları konularda dış dünyayı sorumlu tutmaz olumsuz sonuçlarda kendileri sorumluluk alırlar. Başkalarının hatalarını yapıcı eleştiriyle açıklarlar. Başarılı insanların boş zamanı yoktur. Dinlenme onlar için hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez aksine farklı tempolarla uğraşlarına devam ederler. Âmâ bu boş bir meşguliyet değildir. Başarılı insanlar sonuç odaklı, verimli ve planlı çalışırlar. İnisiyatif alır harekete hemen geçerler. Başarılı insanlar takım ruhuna inanır başkalarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanırlar. Kendileriyle aynı ruhu ve aynı hedefleri taşıyan kişilerle birlikte olurlar. İşine yaramayan faydalı olmayan iş ve eylemlerden uzak dururular. Başarılı insanlar enerji doludur ve işlerini büyük bir tutku ve enerjiyle yaparlar.

Başarılı insanlar karar verir ve uygularlar asla ertelemezler.

Başarmak onlara heyecan verir ve heyecan duydukça da çalışırlar. Başarılı insanlar öğrenmeye açıktır ve hiçbir zaman ben oldum yeter demezler. Bir konuda uzman olsalar da yeni uzmanlık alanlarına yelken açarlar. Planlı hareket ederler ancak risk almaktan da çekinmezler. Aldıkları risklerden her zaman işe yarar sonuçlar çıkarırlar. Başarılı insanlar karar verir ve uygularlar asla ertelemezler. İlham beklemek yerine adeta ilham perisini davet ederler. Başka insanlarını başarıları üzerinden bir çıkarım yapmaz, kendi başarılarını paylaşmaktan çekinmezler. Değişime ayak uydurur kendini sürekli yenilerler. Farklı ortamlara çabuk uyum sağlarlar.

Kısaca Başarılı insanlar az konuşur çok iş yaparlar, yorulmaya emek harcamaya hazırdırlar, yanlış yapmaktan korkmaz yılmadan doğruyu bulana kadar denemelerine devam ederler.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like