İbni Sina Kimdir? İbni Sina’nın Kısaca Hayatı

İbni Sina Kimdir?

İbni Sina’nın babası Abdullah Bin Sina Samani İmparatorluğunun Belh şehrinden Buhara’ya (Bugün ki Özbekistan’da bulunmaktadır) maliye görevlisi olarak gelmiştir. İbn i Sina 980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşana şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ebu Ali el-Hüseyin İbn-i Abdullah İbn-i el-Hasan İbn-i Ali İbn-i Sina el-Belhi dir. Batı dünyasında adı Avicenna’dır ve modern bilimin kurucusu, hekimlerin lideri olarak tanır.

Doktor Unvanı Alıyor

Küçük yaşlardan itibaren özel felsefe, mantık, hukuk, matematik derslerini özel olarak almıştır. 10 yaşına geldiğinde hafız olmuştur. 16 yaşına geldiğinde ünlü filozof Natili’den dersler almış ve hekim olarak tanınmıştır. Kuşyar adındaki hekimden dersler almıştır. 18 yaşında Buhara Emiri Nuh İbn-i Mansur’u tedavi etmiş ve zamanın önemli kütüphanesi Samani Kütüphanesinden istediği gibi yararlanma ödülü almıştır. 19 yaşında doktor olarak hiçbir ücret almadan hastaları tedavi etmeye başlamıştır.

İbni Sina Kimdir? İbni Sina'nın Kısaca Hayatı

El Biruni ile Çalışıyor

22 yaşına geldiğinde babasını kaybetmiştir. Aynı dönemde emir ölmüş ve Samani Devleti yıkılmıştır. Gazneli Mahmut kendisini davet etmiş, fakat o batıya gitmeyi tercih etmiştir. Bugün ki Özbekistan’da bulunan Harezm’in Urgenç şehrine gitmiştir. Merv, Nişabur ve Horasan şehirlerini dolaşarak buralarda çalışmalar yapmıştır.

Kanun Kitabını Yazıyor

ibn-i sina  kitabı

İbn-i Sina daha sonra Cür-can şehrine yerleşmiştir ve burada Şiraz’lı Ebu Muhammed’den destek alarak burada El-Kanun fi’t Tıb kitabını yazmıştır. “Tıpta Kanun” olarak bilinen bu kitap Latinceye de çevrilmiş ve Batı ülkelerinde 400 yıl  boyunca tıp alanında ders kitabı olarak kullanılmıştır.

Son Dönemleri ve Ölümü

Bir müddet sonra Hamedan (O dönemki İran İslam Cumhuriyeti’nin bir eyaleti) şehrine gitmiştir. Eserlerini yazarken İsfahan eyaletine yerleşmiştir. İsfahan valisi Ebu Cafer’in yanında doktor ve bilim danışmanı olarak çalışmıştır. Bu arada eserlerine devam etmiştir. Hamedan’a yapılan bir savaş seferi sırasında midesinden rahatsızlanmıştır. Hasta yatağında iken tüm mallarını yoksullara bağışlamış ve kölelerini serbest bırakmıştır. 1037 yılının Haziran ayında ölmüştür. Mezarı Hamedan’dadır.

İbn-i Sina’nın Eserleri

İbn-i Sina’nın 276 eseri vardır. Bunlardan önemli olanlar şunlardır:

  • El-Kanun fi’t Tıp (Tıp ile ilgili zamanın bilgilerini içerir.)
  • Kitab’ül-Necat (“Kurtuluş Kitabı” Metafizik konularını içerir)
  • Risale fi-İlmü’l-Ahlak (Ahlak Konusunda Kitapçık)
  • İşaret ve’l-Tembihat (Mantık, fizik ve metafizik konularını içerir.)
  • Kitabü’ş Şifa (Bir felsefe ansiklopedisidir.  rağmen tıptan çok matematik, fizik, mantık, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve musiki konularını içerir.)

Kaynak: mebilgi.com/ibni-sina-kimdir-ibni-sinanin-kisaca-hayati/

You May Also Like