Okul Kantinleri ve Yemekhanelerinde İş Güvenliği Önlemleri

MUTFAK,  KANTİN VE YEMEKHANELERDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ MADDELER HALİNDE…

1-Mutfak, kantin  ve  yemekhanelerde  kullanılan  lpg  tüplerinin  bina  dışında  hava  sirkülâsyonu

sağlanacak şekilde düzenlenecek korunaklı yapı içerisine alınması,

2-Mutfak, kantin ve  yemekhanelerde kullanılan lpg tüp bağlantılarının (bina dışından ocağa

kadar olan bölümde) bakır boru ile yapılması ve gaz algılama detektörlerinin  konulması,

3-Havalandırma sistemlerinin çalışır durumda bulundurulması,

4-Mutfak,  kantin  ve  yemekhanelerde  tüm  çalışanların  hijyen  eğitimi  alması  ve  hijyen

kurallarına uygun davranması ile gerekli hijyen donanımlarının kullandırılması ,

5-Doğalgaz  ve  lpg  tüplü  mutfaklarda  ocak  girişlerinde  kolay  ulaşılabilecek  yerlerde  açmakapama vanası yapılarak işaretlenmesi,

6-Her  türlü  gıda  maddelerinin  saklanması  için  ayrılmış  alanlarda  gerekli  sağlık,  temizlik  ve hijyen tedbirlerinin alınması,

7-Gıdaların son kullanma tarihi ve saklama koşullarına riayet edilerek tüketime sunulması,

8-Yemek numunelerinin mevzuat doğrultusunda uygun şekilde saklanması,

9-İçme su bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin uygun aralıklarla ilgili kurum işbirliği ile yapılmasının temini, su depo bakımlarının yaptırılması,

10-  Mutfak ve yemekhanelerde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından verilen gıda üretim şartlarına uygun olduğuna dair müsaade ve izinlerin alınması,

11-Gıda üretilen alanların bulaşıkhane ve diğer temizlik alanlarından fiziki olarak ayrılması,

12-Yemek pişirilen   alanlara ilgililer dışında girişlerin sınırlandırılması,

13-Yemekhanede  kullanılan bütün  ekipmanların  günlük  temizlik  ve    periyodik bakımlarının yapılması, talimatlar doğrultusunda çalıştırılması,

14-Yemekhanede  kullanılmakta  olan  masa,  sandalye  vb.  ekipmanların  kontrollerinin periyodik olarak yapılması,

15-Kaygan zeminler için gerekli önlemlerin alınması ve uyarıcı işaretlerin konulması ,

16-Ocak davlumbazı üzerine otomatik yangın söndürme sisteminin kurulması,

17-İlkyardım dolaplarının bulundurulması,

18-Fırın ve ızgara bacalarının periyodik temizliklerinin yapılarak kayıt altına alınması ,

19-En az iki adet 6 kg lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının bulundurulması ,

20-Gaz detektörünün konularak otomatik gaz kesme tesisatının kurulması,

21-Personel özel çalışma talimatı ve görev tanımlamalarının yapılması,

22-Elektrik panoları ve tesisatlarının standartlara uygun olarak kullanılması,

23-Metal  gövdeli  makinelerin  gövde  topraklamalarının  genel  topraklama  ile  birlikte yapılması ,

24-Yemekhanelerde sıcak malzemelerin ve yiyecek kazanlarının taşıma ve kaldırma işleminin

kişisel koruyucu donanım (kkd) kullanılarak yapılması,

25-Bulaşıkların  yıkandığı  bölümde  çalışanların  kişisel  koruyucu  donanım  (çizme,  eldiven, maske, plastik önlük) kullanmaları sağlanması,

26-Yemek atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmesi,

27-Yemekhane ve kantinlerde bulunan dolapların duvara sabitlenmesinin sağlanması,

28-Yemekhane, pansiyon, laboratuvarlar vb. bölümlerde çalışma talimatlarının asılması,

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

4 Comments

  1. Sayın mebilgi
    Mutfak için kullanılacak lpg tüplerinin korunması için yapılacak korunağın büyüklüğü ne kadar olmalıdır. Bilgi verebilir misiniz.

  2. En fazla iki adet tüp bulundurulacak hava sirkülasyonu sağlanacak donmaya karşı gerekli önlem alınacak uygun bir acil kesme vanası yada butonu olacak.

  3. Bu saydıklarınız zaruri olanlar herhalde tüplerin ev tipi ya da sanayi tipi olması önemli değil o zaman. Yukarıda da denildiği gibi yemekhane dışında bir barınak yapılıp bu şartlara uymak yeterli o zaman. Teşekkür ederim.

  4. Tesisat;Bakır boru ile yapılacaksa kaynaklı birleştirme yapılmalı, rakorlu birleştirme yapılmamalı. Çelik boru ile yapılacaksa ekli birleştirme yapılabilir.

Comments are closed.