UNİCEF Nedir, Ne İş Yapar? Kısa Bilgi

UNİCEF Nedir, Ne İş Yapar?

UNİCEF; İngilizce, United Nations International Children’s Emergency Fund kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonudur. Unicef Merkezi New York, ABD Başkanı Anthony Lake’dir. Kuruluş tarihi , 11 Aralık 1946 dır. UNICEF, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu adıyla kurulmuş daha sonra 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bünyesinde çocuk haklarının korunması hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir.Kurum toplam 190 ülkede çalışmalarını sürdürmektedir.

Çocuk ve kadınların içinde bulundukları durumunu analiz etmek UNICEF’in dünya çapındaki faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. UNICEF’in çalışma yaptığı her ülkede böyle bir durum analizi düzenli olarak yapılmaktadır. Genellikle beş yılda bir yapılan bu analiz, UNICEF’in o ülkenin hükümeti ile bir sonraki  beş yıl boyunca uygulayacağı işbirliği programının hazırlanmasında kullanılmakta, daha sonra da periyodik olarak güncellenmektedir.

Unisef’in Türkiye Ülke Ofisi mevcuttur. Gelişmiş ülkelerde 36 UNICEF Milli Komitesi bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları çocuk haklarını destekler, ortaklıklar kurar, bağışlar toplar ve UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satar. UNICEF’in çalışmaları, hükümet temsilcilerinden oluşan 36 üyelik bir İcra Kurulu tarafından denetlenir.

UNICEF’in küresel öncelikleri kısaca, bebek ve çocuklar için, sağlık bakımı, beslenme, toplumsal cinsiyet eşitliği, koruyucu bir ortam yaratma, hastalıklardan korunması genel çerçevesinde çalışmalar yapmaktır.

unicef nedir?

Türkiye’de UNİCEF

UNİCEF, Ülkemizde çocuk işçiliği ve son yıllarda artan göçmen çocuklardan kaynaklanan dezavantajlı durumların iyileştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Göçmen çocukların okullaşma oranlarının artırılması için çalışmalar yapılmakta. Onların  eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması, çalışan çocuk ve genç işçiler için farkındalık artırmaya yönelik çalışmaları birçok kurumla ortak olarak yürütmektedir.

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülke Ofisi Hükümetle görüşülen, üzerinde anlaşılan ve imzalanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet göstermektedir. Ülke programı altında, UNICEF Türkiye çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu ile birlikte çalışmaktadır; bunlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) yer almaktadır. UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve yerel yönetimlerle ortak çalışmaktadır.

UNICEF çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermez. Bunun yerine çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır.

UNİCEF Hakkında Detaylı Bilgi için tıklayınız.

 

You May Also Like