Türkiye’de 20 Yılda 6,7 Milyon Konut Yıkılacak

İş Makineleri Sektöründe Çalışan Operatör ve Diğer Çalışanların Maruz Kaldığı İş Kazaları, Sektörel Sorunları İle Alınacak Karşı Tedbir ve Çözüm Önerileri Çalıştayı- 09/02/2017

Çalıştayın açılışında konuşan TİMODER Başkanı Bünyamin CAVLAK, Derneklerinin kuruluş aşamasından ve amaçlarından bahsetti. 14/03/2016 tarihinde Ankara da kurulan TİMODER, Türkiye çapında kendi alanında kurulan ilk ve tek Sivil Toplum Kuruluşu olma özelliği taşımaktadır.

Altyapı ve Üstyapı işlerinde iş makineleri olarak adlandırılan, makine ekipman ve ataşmanların kullanım, sürüş, servis, yedek parça, iş planlama, sevk ve idare, işletme ikmal, bakım-onarım-destek ve eğitim hizmetlerinde çalışan Makine mühendis, Şef, Tekniker, Formen, Topoğraf, Laboratuvar ( Kalite Kontrol ), G-Sınıfı iş makinelerini kullanan tüm Operatörler, Şoförler, Atölye Çalışanları vb. kişileri bir çatı altında toplamak; teknolojinin bu alanda ulaştığı bilgi düzeyini izlemek ve yakalamak, bunu üyeleri ve ilgili sektörlerle paylaşmak; sektör çalışanlarının meslekleriyle ilgili gelişmelerini sağlamak, sorun istek ve ihtiyaçlarına ortaklaşa çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur. Sektörde çalışan sayısının 650.000 civarında olduğu belirtildi.

Türkiye de 20 yılda 6,7 milyon konut yıkılacak

Türkiye’de 20 Yılda 6,7 Milyon Konut Yıkılacak

Daha sonra söz alan TİMODER Başkan Yardımcısı Ahmet SERT ise özellikle Yıkım işleri esnasında yapılan uygulamaları aktardı. İş makinesi kullanımının Yapım İşleri esnasında kullanımı yanında Yıkım İşlerinde kullanımında karşılaşılan İş Kazaları ile ilgili birtakım örnekler verdi. Ülkemizde Önümüzdeki 20 yılda yaklaşık olarak, 6,7 Milyon adet konutun yıkılma çalışması yapılacağından bahseden Ahmet SERT, özellikle Kentsel Dönüşüm, Hasarlı Binalar ve eskimiş yapıların yenilenmesinin gerekeceğini belirtti.

Yıkım İşleri Yönetmelik Taslağı Hazırlandı

Çalıştay’ın Moderatörlerinden Gazi Ün. Müh. Fakültesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili Prof. Dr. Özgür ANIL sunumu esnasında ağırlıklı olarak, Yıkım İşlerinde kullanılması gereken yöntemlerden bahsetti. Özellikle Ülkemizde Yıkım İşleri ile ilgili bir yönetmeliğin bulunmayışından dolayı bu konuda düzenleme ve standart eksikliğinin olduğundan söz edildi. Gazi Ün. Mühendislik Fakültesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik konusunda ortak çalışma yapmış ve DETAM tarafından oluşturulan Yıkım İşleri Yönetmeliği Taslağı Bakanlık tarafından değerlendirme aşamasındadır.

Türkiye’de yaklaşık olarak 650.000 iş makinesi operatörü bulunmakta ve bu operatörler yapım ve yıkım işlerinde küçükten büyüğe birçok iş makinesini kullanmaktadır. Bu konuda herhangi bir eğitim almamış olan bu çalışanların iş kazası yaşama ihtimalleri oldukça sık rastlanılan durumlardandır.

İş Makinesi Operatörleri Eğitimi Gerekli

Çalıştay’da konuşmasını yapan İSMAKDER Başkanı Yusuf ÇELİK de daha çok bu eğitim eksikliğinden bahsederek, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünden İş Makineleri Operatörlüğü ile ilgili Alan açılması taleplerinden bahsetti.

Ülkemizde her yıl ortalama 10.000 adet iş makinesi üretilip piyasada alıcı bulduğunu söyleyen ÇELİK, bu makineleri kullanacak operatörlerin yetiştirilemediğinden bahsetti. Eskiden küçük yaşlarda çıraklık yaparak “Yağcılıktan” gelme diye tabir edilen operatörlerin 12 yıllık eğitimden dolayı yetişmediğini ve bunun için mutlaka ortaokul seviyesinden başlayan Yıkım İşleri çalışanları özel eğitimleri ve operatör yetiştiren meslek okullarının gerektiği söylendi. Yusuf ÇELİK tarafından dile getirilen diğer konularsa su şekilde;

  • Üniversitelerde Makine Mühendisliği bölümü içerisinde İş Makineleri Mühendisliği ayrıca açılmalıdır.
  • İş makinelerini kullanan operatörlerinin sigorta primleri oldukça fazladır.
  • İş Makinelerinin tescil işlerinde düzenleme olmamasından dolayı şu anda ülkemizde sahiplerinin elinden çalınmış veya kaçırılmış durumda en az 300 tane iş makinesi bulunmaktadır.

İş Makineleri Üretimi

HİDROMEK adına konuşan Muharrem YAZICI iş makinesi üretim teknolojilerinden örnekler verdi ve kendi ihtiyaç duydukları operatörleri yetiştirmek için MEB ile ortaklaşa eğitim düzenlediklerini söyledi. SANKO adına katılan konuşmacı da özellikle Türkiye’de sadece kendileri tarafından üretilen Teleskobik Forklifti anlatarak, kazalara karşı operatör inisiyatifini engelleyen koruyucu özellikleri makinelerinde kullandıklarını söyledi.

SANLAB-Simülatörlü Eğitim adına da Mustafa AYDIN söz aldı. İş Makinesi gibi büyük ve pahalı cihazların operatörlerinin yetiştirilmesinde gerçek makinelerin kullanımının zor olduğunu söyledi. SANLAB tarafından geliştirilen ve Dünya çapında ön sıralarda yer alan Simülasyonlu eğitim setleri sayesinde bu operatörlük eğitimlerinin daha az masrafla yapılabildiğini anlattı. Örneğin sadece 6 saatlik simülasyon eğitimi ve ardından 1 saatlik uygulama ile Forklift eğitimini başarı ile tamamladıklarını söyledi.

Çalıştay’ın son bölümünde ise Türkiye Sakatlar Konfederasyonu adına Yıldıray ÇINAR konuşmasını yaptı. ÇINAR şunlardan bahsetti;

  • Engel oluşturan kazalarda kazazede den daha çok ailesinin olayın ilk aşamasında yardıma ihtiyacı var ve sağlık kuruluşlarında bu doğrultuda bir müdahale ekibi istiyoruz.
  • Sakat kalan insanlara bundan sonraki hayatlarını nasıl sürdürecekleri konusunda yol gösterilmeli,
  • Yollar, evler, araçlar bizlere uygun değil,
  • Hiçbir üniversitede engellilere yönelik üretim tasarlama ile ilgili bölüm bulunmamakta,
  • Sağlık bakanlığı tarafından değiştirilen engellilik ölçütleri standartlarına karşı çalışma bakanlığı mevzuatını uyarlamadığı için tek kolu ve bacağı olmayan insanların bile yeterli yüzdede engelli raporu alamayıp mağdur olduğu durumlar var.
  • Ayrıca engellilere çeşitli hizmetlerde engellilik indirimi yapılması bizi küçük düşürüyor. Bunun yerine her engelliye sürekli bir tazminat bağlanmasını ve bizlerinde normal insanlar gibi her hizmetten normal ücretlerle yararlanmasını istiyoruz.

Yıldıray ÇINAR’ın en büyük temennisi ise iş kazası yaşanmasın ve aramıza yeni sakatlar eklenmesin oldu.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like