İSG Kurul Üyesi Eğitimi Nedir? İSG Kurul Üyesi Eğitimi Nasıl Yapılır?

İSG Kurul Eğitimi Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi ve belgelendirilmesi sağlanır. İSG Kurul Üyesi Eğitimi de bu kapsamda , İşyerindeki tehlikelerin ve bunlardan meydana gelecek risklerin belirlenmesi, riskleri değerlendirmesi ve derecelendirilmesi, risklerden korunmak için öncelikli tedbirlerin belirlenmesi ve işverene gerekli önerilerde bulunmalarını sağlamak üzere kurul üyelerine verilen eğitimdir.

İSG Kurul Üyelerine kimler eğitim verebilir?

Eğitimler İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile yetkili diğer kuruluşlar tarafından verilebilir. Ancak bu eğitimi öncelikle işyerinin görevli uzmanları tarafından verilmesi esastır.

İSG Kurul Eğitimi nedir?

İSG Kurul Üyeleri Eğitim konuları nelerdir?

Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

  1. Kurulun görev ve yetkileri
  2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
  3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
  4. İş hijyeninin temel ilkeleri
  5. İletişim teknikleri
  6. Acil durum önlemleri
  7. Meslek hastalıkları,
  8. İşyerlerine ait özel riskler,
  9. Risk değerlendirmesi.

İşyerinin özelliği ve yetkililerin gerekli görmesi halinde  İSG ile ilgili farklı konular da ilave edilebilir. Yukarıdaki konulara Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

İSG Kurul Üyeleri Eğitim süresi kaç saat olmalı?

İSG Kurul üyelerinin eğitim süresine dair ilgili yönetmelikte belli bir saat belirtilmemiştir. Eğitim süresinin işyeri ve yapılan işlerin özellikleri, çalışanlar ve kurul üyelerinin yeterlik ve yetkinliğine göre belirlenmesi gerekir. Ancak yapılan eğitimin en az  6 ila 16 saat arasında verilmesi uygun olacaktır.

İSG Kurul Üyelerine Eğitim sonunda belge düzenlenir mi?

İSG Kurul üyeleri eğitimi sonunda katılımcılara belge düzenlenmelidir. Belgede Eğitim konusu, tarihi, süresi, anlatılan konular, eğitimi veren kurum/uzman, gibi bilgilerin olması gerekir. İşyerinde meydana gelecek iş kazası ve meslek hastalığı gibi olayların mahkemeye intikal etmesi durumunda bu konuların soruşturma konusu olacağı muhakkaktır.

İsg Kurul Eğitim Katılım Formu için TIKLAYIN.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

1 Comment

Comments are closed.