Çalışan Temsilcilerinin Eğitimi

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işveren tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetlerden biri de çalışanların eğitimidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yapılacak eğitimlerin kapsamı, süresi, periyodları ve içerikleri konusunda oldukça açıklayıcıdır.

Özellikle tüm çalışanlar, dolayısıyla kurul üyesi veya çalışan temsilcileri de Genel, Sağlık, ve Teknik konular başlığı altında verilen eğitimlere katılırlar. Bazı özel görevi bulunan çalışanlar için işveren ayrıca eğitim verilmesini sağlamalıdır.

Bu eğitimlerden biri de Çalışan Temsilcilerinin eğitimidir. Mevzuatta en açıklayıcı hüküm olarak;

 • Çalışan temsilcileri 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilir.
 • Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde kurul üyeleri ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konularında özel eğitim verilmesi sağlanabilir, denilmektedir.

Çalışan Temsilcilerinin Eğitim İçeriği Nasıl Olmalıdır?

İşyerlerinde çalışan temsilcisi görevlendirmenin önemi,

( Bakınız: http://www.mebilgi.com/calisan-temsilcisi-gorevlendirilir/) işveren tarafından bu kişilere verilecek özel eğitimle beraber daha da anlam kazanacaktır. Herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşmamak için çalışan temsilcilerinin görevlerini hakkıyla yapmaları önemlidir. Bunun için hem tehlike kaynakları ve alınacak önlemler, hem de çalışanların birtakım hakları konusunda bu kişilerin yeterli seviyede olması önemlidir.

Herhangi bir yönetmelik veya tebliğde çalışan temsilcilerinin alacağı bu özel eğitimin içeriği belirlenmemiş olsa da yerine getirmesini beklediğimiz görevleri düşününce şu konuların İş güvenliği uzmanları tarafından çalışan temsilcisi eğitiminde değerlendirilmesi önerilir.

 1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları
 2. İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.
 3. Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.
 4. Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.
 5. Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken  konular
 6. Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi
 7. Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.
 8. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ve Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

Çalışan Temsilcisi Eğitim Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Çalışan temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde işveren tarafından kurul üyelerine verilmesi sağlanan kurul eğitiminin yanı sıra kendi özel görevlerini yerine getirmek için yukarda sıraladığımız konularda da eğitilmelidir. Kurul eğitimi çalışan temsilcisi eğitim konularının bazılarını kapsadığı için kurul eğitimine katılan çalışan temsilcilerinin özel eğitimi ilave konularla sınırlandırılabilir. Dolayısıyla Kurulu bulunan işyerleri ile bulunmayan işyerlerindeki çalışan temsilcisi özel eğitim süreleri farklılık gösterecektir. Mevzuatta herhangi bir standart süreden bahsedilmese de yukarıdaki tüm konuları içeren Çalışan temsilcileri özel eğitimi için 6 saatten az sürenin makul olmayacağı kabul edilebilir.

Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı (İndir)

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

1 Comment

 1. Özellikle kamu dışında kalan iş yerlerinde bu konuda bir hayli sıkıntı çekilmektedir. İşverenler çalışan temsilcisi üzerine zaman zaman mobing uygulamakta, çalışma ortamındaki olumsuzlukların üzerini örtme çabasındalar. Bu uygulamanın ülkemizde aktif olması için herhalde biraz daha zaman geçmesi gerekecek.

Comments are closed.