Arabuluculuk Nedir? Arabuluculukta Yeni Dönem

Arabuluculuk Nedir?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, adalet sistemini rahatlatmak için başvurulan, uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu süreçte kişiler aralarında dava konusu olan ya da olabilecek bazı meseleleri arabulucu eşliğinde anlaşarak sonuçlandırmaya çalışırlar. Tabi ki her konu arabuluculuk sistemine dâhil olamaz.

Arabuluculuk Hangi Konularda Kullanılır?

Arabuluculuk yönteminin kullanılabilmesi için taraflar arasındaki konu önemlidir. Tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konular bu kapsamda değerlendirilir. Bu konuların, ceza davaları, nüfus kaydına ilişkin davalar veya çocukların velayetine ilişkin davalar gibi davalar olmaması gerekir. Mahkeme kararı gerekmeyen, tarafların sulh olabilecekleri, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesi ile çözülebilecek davalar bu kapsamdadır.

Arabulucuya Gitme Zorunluluğu

Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışılan İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı yasalaştığında, işçiler, işveren hakkında dava açmadan önce arabulucuya gitmek zorunda olacaklar. Bu kanundan sonra işçiler, arabulucuya gitmeden işveren hakkında dava açamayacaklardır. Ancak, işçi, arabulucuda işveren tarafından kendisine sunulan öneriye razı olmazsa, kabul etmek zorunda olmayacaklardır.

Arabulucu Ne İş Yapar?

Tarafsızlığı konusunda şüpheye yol açacak tutum ve davranışta bulunmadan, tarafsız bir şekilde uyumsuzluk yaşayan kişileri bir araya getirmeye çalışır. Bunun için aldığı eğitim ve uzmanlığı doğrultusunda, sistematik teknikler uygulayarak, kişilerin kendilerinin çözüme ulaşmasını sağlar. Bu esna da arabulucu, herhangi bir taraf lehine veya aleyhine yönlendirme yapamaz. Elde edilen görüşme bilgilerini gizli tutmak ta arabulucunun sorumluluğundadır.

Kimler Arabulucu Olabilir?

Hukuk fakültesi mezunlarından en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar arabulucu olabilirler. Bunun için, ilgili eğitim kurumlarından en az kırk sekiz saat eğitim alınması ve açılan sınavı kazanması gerekecektir. Ayrıca arabulucular, her yıl sekiz saat yenileme eğitimi alırlar.

Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

Arabulucu için başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılmaktadır. Taraflar ayrıca www.adb.adalet.gov.tr  adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçim yaparak, herhangi bir arabulucu konusunda anlaşabilirler.

Arabuluculuk Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Bu sistemin yaygınlaştırılmaya çalışılmasının sebebi, özellikle ülkemizde adalet sistemi için sağlayacağı faydalardır. Bunların başında da davaların sonuçlanma sürelerinin uzun olması gelmektedir. Mahkemelerde davaların sonucu için uzun yıllar beklenebilirken, bu yöntem sayesinde konular üç hafta gibi kısa sürelerde sona erebilir.

Ayrıca sorunların bu yöntemle çözülmesi, kişiler arasındaki ilişkilerin bozulmadan yürütülmesini de sağlar. Bunun yanında pahalı mahkeme ve avukatlık harcamaları için de çare olan bu yöntem sayesinde mahkemelerde bilgiler kamuya duyurulmadan gizlilik içerisinde çözüme kavuşur.

Arabuluculukta Yeni Dönem

Sendikaların da çalışmalarda görev aldığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağına göre, İşçi ve İşveren arasındaki davalarda arabuluculuk şartı getirilecek. Özellikle işçi alacakları ile işe iade davalarında, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak. Bunun yanında Arabulucuya başvurma zorunluluğu “dava şartı” olarak kabul edilerek, aksi durumlar reddedilecek.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

5 Comments

  1. Bence tamamen adalet sistemini ilgilendiren bir konu. Hukukçulardan başkasının arabulucu olmaması çok doğru.

  2. Arabuluculukta zorunluluğun başlaması çok olumlu bir gelişme olacak, mahkemeler belki biraz daha rahatlar artık.

  3. Sanki Hukuki konuların başında hep hukukçular varda… Anayasa Mahkemesinin başkanı hukuk mezunu olmasa da oluyor da arabulucu mu hukuk mezunu olmak zorunda. sayın Hukukçu Hasan boş konuşuyorsunuz bence, desteksiz atıyorsunuz efendim… Haşim Kılıç mesela nere mezunu, sorarım size?

  4. Haşim kılıç neticede bir idarecilik vazifesi görüyordu Barut osman ağa, bu iş öyle değil, gereğini yerine getirebilmek için hukuk bilgisi lazim, öyle lisede kavga eden iki çocuğu barıştırma işi değil bu.

Comments are closed.