Atatürk’ün Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Sözünün Açıklaması

Doğru yolu gösteren, kılavuz anlamına gelen mürşit sözcüğü, Atatürk’ün Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir sözü nedeniyle kullanılmaya devam etmektedir.

Atatürk’ün Türk milletine bıraktığı en büyük miras esasen, vatan evlatlarının bilim ve teknolojide yol almaları için atmış olduğu olağanüstü çabalardır. Gerçekten de özellikle Avrupa’daki sanayi atılımlarına ve teknolojik yenileşmelere ayak uyduramayan Osmanlı İmparatorluğu bunun bedelini ağır ödemek durumunda kalmıştır.

Atatürk, bilimin ve teknolojinin Türkiye için en gerçek yol gösterici olduğunu sürekli vurgulamıştır. Bu sözlerden biri de “Bilim, gerçeği bilmektir.” sözüdür. Bu sözün açılımı şudur, gerçeği bilmek için bilimsel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilimin yol göstericiliği ve rehberliği bu yüzden önemlidir.

Atatürk, bilim insanlarına büyük önem vermiş, onları desteklemiştir. Çünkü bilim insanları büyük bir saygıyı hak etmektedir. Atatürk;
İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize, irfanınıza güveniyorsanız, bana söyleyiniz, sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz, ben takip edeyim.
İfadesini kullanırken açık ve net olarak, bilim insanlarının büyük bir saygıyı hak ettiklerini vurgulamıştır.

Ülkemizin, çağdaş ve gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması için bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurmalıyız. Bilişim, teknoloji ve uzay çağı diyebileceğimiz çağımızda geleceğimizin daha ferah olabilmesi için bu şarttır. Esasen, yaşamın tüm alanlarında bilimsel gelişmelere uygun bir politika izlemek gereklidir.

Bu gün yaşamın hemen tüm alanlarında, çok dinamik gelişmeler olmaktadır. Bilim, teknik yanında iletişim alanında da bu gelişmeyi fark etmemek imkansızdır. Teknoloji çağı yaşamın bütün alanlarını o kadar etkilemektedir ki savaş araçları bile bunu yansıtmaktadır. Kısacası bilimsel gelişmeleri ne kadar çabuk idrak edersek yeni dünyaya o kadar çabuk uyum sağlamış oluruz.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir sözüyle Türk milletine bilimin yol göstericiliğinden uzaklaşmayın mesajı vermiştir. Tarihte yok olan bir sürü devlet bu bakış açısından uzak kaldığı için gerçek anlamıyla büyük devletler olarak kalmamış veya hayatını sürdürememiştir.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like