TEOG PUANI NASIL HESAPLANIR?

Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş sınavı Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2014 Eğitim ve öğretim yılından itibaren SBS ( Seviye Belirleme Sınavı ) yerine uygulamaya koyduğu bir sınavdır. SBS sınavı öğrenciler için yılda bir kez düzenlenirken; TEOG, öğrenci performansını bir anda değil zamana yayarak ölçmektedir. Sınav her bir dönem olmak üzere yılda iki kez uygulanmaktadır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere, işlenen müfredatı kapsayacak şekilde, 6 temel dersten, dönemlik olarak, iki okul gününe yayılarak yapılmaktadır. 1.gün öğrenciler Türkçe, Matematik ve TC İnkılap Tarihi; 2.gün ise Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden çoktan seçmeli test olarak sınava girmektedirler.
Ortak Sınav olarak uygulanan sınava ülke genelindeki tüm 8.sınıf öğrencileri girmek zorundadır. Çünkü sınav sonuçları, yönetmeliğe göre dönemlik olarak 2 yazılı sınav uygulaması olan dersler için 1.yazılı sınav notu, 3 yazılı sınavı olan dersler için ise 2.yazılı sınav notu olarak e-okul sistemine işlenmektedir. Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girer. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapar. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda belirlenen sınav merkezlerinde mazeret sınavı yapılır.

YERLEŞTİRME PUANI NASIL BELİRLENİR?

Yerleştirme puanı hesaplanırken önce Yıl sonu Başarı Puanı ve Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav puanı hesaplanır.
Yılsonu başarı puanı: Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı yılsonu puanıdır. Tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanları toplanıp, o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölünerek Yıl sonu başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav puanı: Sınavda her dersin kendine ait bir ağırlık katsayısı kullanılacaktır. Derslerin ağırlıkları şöyledir: Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2, Yabancı Dil 2. Derslerden alınan puanlar, kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için 700 puan üzerinden AOSP bulunur. Her iki dönemin aritmetik ortalaması alınır.
Yerleştirme puanı bulunurken, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.    Kaynak ve Teog hakkında Ayrıntılı Bilgi 

Mebilgi

You May Also Like

1 Comment

  1. Çocuğum sınava girdi. Güzel ve özgün bir yazı olmuş. En azından şimdi çocuğumun puanını takip edebilecem. Teşekkürler

Comments are closed.