Okullarda Acil Çıkış Kapıları ve Yolları Nasıl Olmalıdır?

ACİL ÇIKIŞ YOLLARI VE KAPILARI İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

Okullarda, yangın, deprem vb acil durumlarda güvenli tahliyeye imkan tanıyan acil çıkış kapıları mevzuatta tanımlanmıştır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 39. Maddede belirtildiği üzere; Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

Okullarımızda alınacak olan iş güvenliği önlemlerinden acil çıkış yolları ve kapılarla ilgili olanları genele olarak şunlardır:

Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılmalıdır.  Çıkışı engelleyecek hiçbir engel bulunmamasının özen gösterilmelidir.
Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların bulundukları yerleri derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerinin sağlanmalıdır.
Acil çıkış kapıları olarak kullanılacak kapıların raylı veya döner olmamaları, dışarıya doğru açılmaları gerekmektedir.
Acil çıkış yolları ve kapılarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak  işaretlemelidir. Bu işaretler aynı şekilde kalıcı olacak şekilde, mevzuata uygun özellikler taşımalıdır.
Acil çıkış kapıları kilitli, kapalı veya bağlı olamaz. Kısacası her zaman kullanıma hazır durumda bulundurulmalıdır.
Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi olmalıdır.

Acil Çıkış Kapı Kolu
Acil kaçış ve tahliye sırasında takılma ve düşmeleri önlemek için merdivenlerde gerekli uygunluğun sağlanması gereklidir.  Kaymalara karşı acil çıkış merdivenlerinin kaydırmaz özellik kazandırılması ancak bunların yanmaz olması gereklidir.

Belirtilen unsurların dışında çalışanların, öğrencilerin acil durumlarda güvenli şekilde belirlenen güvenli alanlara tahliyesi önündeki engeller belirlenmelidir. Bu engellerin belirlenmesi, okul risk değerlendirme ekipleri tarafından sağlanmalı, sürekli iyileştirilmeli ve aynı zamanda önleme amacı taşımalıdır.
Tehlikelerden uzak uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi Sağlık ve  Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlemelerin yapılması diğer önemli unsurlardandır…

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like