Ustalık Telafi Programı Nedir? Kısa ve Öz Açıklaması

Lise ve Üstü Mezunlara Ustalık Belgesi Alma İmkanı

25/8/2021 tarihi itibariyle ülkemizde mesleki eğitim adına yeni bir uygulama devreye girmiştir. Bu uygulama ile işletmelerin ara eleman ihtiyacı karşılanırken diğer taraftan da işsiz gençlere istihdam oluşturulması hedeflenmiştir. İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210825-9.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Ustalık Telafi Programından Kimler Yararlanabilir?

ustalık

En az ortaöğretim kurumu mezunlarından Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilir. Çerçeve öğretim programında yer alan alan/dal dersleri işletmelerde yapılabilir. Yani aday istediği bir meslek dalında okula hiç gitmeden işletmede mesleki eğitimini alarak eğitim sonunda ustalık sınavına girebilir. Başarılı olması durumunda Ustalık Belgesi verilir.

Ustalık Telafi Programının Adaya Faydası Nedir?

 Ustalık telafi programına kaydolan öğrencilerin meslek hastalığı, iş kazsaı ve genel sağlık sigortaları okulları tarafından yatırılır. Ayrıca işletmede aldıkları eğitim süresinde işletme tarafından asgari net ücretin yüzde ellisinden az olmamak kaydıyla ücret ödenir.

 Ustalık Telafi Programının İşletmelere Faydası Nedir?

ustalık telafi

  Ustalık Telafi programı kapsamında öğrenci kabul eden işletmelere devlet teşviki verilecek. İşletmede eğitim alan her öğrenci için asgari net ücretin yüzde ellisi kadar ücret nakit olarak işletmelere devlet teşviki olarak ödenmektedir. Bu ücret her türlü vergiden muaftır. İşletmeler istihdam ettiği öğrencinin aylık ücretini ödediğine dair dekontu ilgili okula göndermeleri durumunda devlet teşviki işletmenin hesabına aktarılmaktadır. İşletmeye öğrencinin maddi bir yükü olmadığı gibi bu sistem eğitim sürecinde işletmenin ara eleman ihtiyacına da katkı sağlamaktadır.

Ustalık Telafi Eğitim Süreci Nasıl İşlemektedir?

 Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans mezunları için; Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir. Programın süresi ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programında belirtilen süre kadar olup en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır. Programın eğitim içeriğinin tamamı işletmelerde yapılacaktır. Eğitime bir işletme ile sözleşme yapılması akabinde başlanacaktır. Eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir. Eğitim sonunda başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenecektir.

Ustalık Telafi

Ustalık Telafi Eğitimi Hangi Alan ve Dallarında Eğitim Yapılmaktadır?

 Ustalık Telafi eğitiminde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olan 34 alan 184 dalda eğitim verilmektedir. İlgili alan ve dal bilgisine https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photos/2022/02/23/34-alan-184-dal-listesi_pdf_62166c70c0c59.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

İşletmeler, Usta Öğretici Görevlendirmek Zorunda mıdır?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin genel esasları çerçevesinde işletmeler, öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirmekle yükümlüdür. https://www.izto.org.tr/en/duyurular/general-announcements/ustalik-telafi-programina-yeni-meslekler-eklendi

Kaynaklar

  1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
  2. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
  3. meb.gov.tr
  4. http://meslek.eba.gov.tr/

 

You May Also Like

3 Comments

  1. Biz teşekkür ederiz.mebilgi ailesi olarak toplumu bilgilendirmeyi bir görev biliriz.

  2. Güncel bir konuydu açıklamanız çok iyi olmuş emeğinize sağlık

Comments are closed.