Çıraklık Eğitimi (Mesleki Eğitim) Hakkında Kısa Bilgi

Çıraklık Eğitimi Nedir?

Çıraklık Eğitimi, Ortaokul veya İmam hatip Ortaokulundan mezun olan öğrencilerin kaydolabileceği dört yıl eğitim veren alternatif örgün mesleki eğitim  okuludur.Mesleki eğitimin tarihsel sürecinde bilinen en köklü sistem, Esnaflar için dayanışma teşkilatı olan Ahilik, Hacı Betaş-ı Veli’nin tavsiyesi doğrultusunda Ahi Evran tarafından kurulmuştur.  Günümüzde Ahi’lik sisteminin ilkelerini ve misyonunu Türkiye genelindeki 323 bağımsız Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık Eğitim Merkezi) ile 221 meslek lisesi bünyesinde olmak üzere toplamda 544 okulda yürütmektedir.

Çıraklık Eğitiminde Neler Değişti?

Aralık 2016 tarihinde yayımlanan 6764 Sayılı Kanun ile, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 26 ncı Maddesi’ne göre, Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık), zorunlu örgün eğitim kapsamına alınmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi şeklinde yapılmaktadır. Bu kurumlarda mesleki eğitimler 27 alan 142 dal da yapılmaktadır. Çırak Öğrenci istihdam eden iş yerlerine teşvik verilmiştir. Mesleki Eğitim Merkezi Programına kayıtlı öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemler 2018 yılı itibariyla e-mesem sistemi üzerinden yapılmaktadır. Öğrenci kayıtlarının yıl boyu yapılması kolaylığı sağlanmıştır.Çıraklık Eğitimindeki alan ve dallar için İlgili alanlar için http://www.megep.meb.gov.tr/?page=ogretmenKilavuzu  tıklayınız.

Çıraklara ne kadar ücret ödenir?

İşletmede Mesleki Eğitim alan çıraklara asgari ücretin yüzde otuzundan az olmamak kaydıyla ücret ödenmektedir. Birçok meslekte bu ücretler çok daha fazla olabilmektedir.

Bununla Birlikte Çırak bulunduran işletmelere nakit devlet desteği verilmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olanların %88’i kendi alanında çalışmaktadır.

Çıraklık Eğitiminde sınavlar nasıl yapılır?

Sınavlar Eğitim sürecinde ders bazında yapıldığı gibi, önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi ve denklik kapsamında belge talep edenlerin sınavları iki şekilde yapılmaktadır.

Kalfalık/Ustalık Teorik sınavları e-sınav  merkezlerinde e- sınav olarak yapılmaktadır.Tüm teorik ederslerden toplam 50 soru sorulmakta ve  50 dakika süre verilmektedir.

Kalfalık/Ustalık Teorik sınavları ise tıpkı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavları gibi tüm süreçleri kamera kaydına alınarak yapılmaktadır. Sınavda adaylardan mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilerini gösterebilen beklenir. Beceri Sınav Kriterleri için http://mtegm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=1065 tıklayınız.

Çıraklık Eğitimini Bitirenler Hangi Belgeleri Alır?

Mesleki Eğitim Merkezlerinde okuyan öğrenciler 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12 sınıfın sonunda Ustalık Belgesi alabilirler. Bununla birlikte yapılan son değişiklikle  “Mesleki Eğitim Diploması” da alarak yükseköğrenime devam edebilirler.

You May Also Like