Zorunlu Olan İSG Tedbirleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile işyerlerinde uygulanması gereken sağlık ve güvenlik kuralları 2012 yılında yayınlanmıştı. Çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruyan iş güvenliği uygulamaları kamu ve özel sektörde yer alan tüm işyerlerini kapsamaktadır. Kamu kurumları, lokantalar, güzellik salonları gibi birçok iş kolunda uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine 1 Temmuz 2020 itibariyle, bu tarihe kadar ötelenen zorunluluklar da ilave edilmiştir. İşte maddeler halinde, zorunlu olan İSG tedbirleri:

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirme

İş sağlığı ve güvenliği kanunu 2012 yılında yayınlanmış ve iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı işyerlerinde alınması gereken önlemleri düzenlemektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, inşaat, metal sanayii gibi işyerlerinde bu önlemler, iş güvenliği ve işyeri hekimi ile diğer sağlık personellerince profesyonel danışmanlık yapılarak gerçekleştirilmekte idi.

Ancak bazı az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu kurumlarında ise aynı önlemler için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu sürekli ötelenmekteydi. Kanunun yayınlanmasından 8 yıl sonra 1 Temmuz 2020 itibariyle nihayet bu İSG profesyoneli hizmetlerinden tüm işyerleri faydalanmaya başlayacak.

50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumlarında da başlayan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri sayesinde işverenler artık profesyonel yardım alabileceklerdir.

İşveren veya işveren vekilleri İSG Hizmeti Verebilir mi?

İş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilen 50’den az çalışanı bulunan işverenler, bunun yerine bu hizmeti kendileri de verebilmektedir. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik, bu hususları düzenlemektedir. Bu kapsamda eğitim alarak yapılan sınavda başarılı olan işveren/işveren vekilleri bazı iş güvenliği hizmetlerini kendileri verebilir.

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kafeler, terziler, hukuk büroları, muhasebe büroları, eczaneler, berberler, manavlar, lokantalar ile güzellik salonlarında sağlık ve güvenlik önlemleri almak daha kolay hale gelmektedir.

Tüm İş Kollarında Zorunlu Olan İSG Tedbirleri

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi dışında tüm tedbirlerin uygulanması 2012 yılından itibaren zorunluluk kapsamında idi. Büyük bir yanılgıyla tüm İSG tedbirlerinin ötelendiği algısına kapılan işverenlerden bazıları ise işyerlerinde yaşanan iş kazaları nedeniyle oldukça büyük zararlarla karşılaşmışlardır. İş kazalarının doğrudan etkilerinin yanı sıra İSG tedbirlerini uygulamadıkları için cezalarla karşılaşan işverenler, artık profesyonel hizmet alarak istenmeyen durumlarla karşılaşmaktan kurtulacaklardır.

İşyerlerinde uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

Çalışanların İSG ve Diğer Eğitimleri

İşverenler, tüm çalışanların işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak belirlenen periyot ve sürelerde iş sağlığı ve güvenliği almalarını sağlamalıdır. Bu eğitimler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri tarafından verilebilmektedir. Bunun yanında, acil durumlara da hazırlıklı olma ve müdahalede bulunabilmek amacıyla belirlenen çalışanların yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım gibi eğitimleri almaları da gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çeşitli hizmetlerin koordinasyonu için elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmalıdır.  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması: mebilgi.com/is-sagligi-guvenligi-kurulu-nedir-isg-kurulu-kimlerden-olusur/

Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi

İş yerlerinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nda bulunan üyelerden bir tanesi de Çalışan Temsilcisi’dir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun temel görevleri arasında, iş yerindeki tehlike kaynaklarını belirleyerek, bunlara karşı alınacak önlemleri belirlemek yer alır. Çalışanların arasından belirlenen temsilciler, bu önlemlerle ilgili teklifte bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil için kanuna uygun olarak belirlenmelidir. Çalışan Temsilcilerinin Belirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi: mebilgi.com/calisan-temsilcisi-gorevlendirilir/

Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirme

İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla yapılan en önemli faaliyetler, tehlikelerin belirlenmesi ve risk değerlendirmesi sürecidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile düzenlenen uygulamalara göre yapılan çalışmalar sayesinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi sağlanabilmektedir.

İşverenler tarafından görevlendirilen risk değerlendirme ekiplerince yürütülen bu faaliyetlerin, iş güvenliği uzmanlarının konu ile ilgili yaptığı eğitimlerin ardından uygulanması gerekmektedir. Ekiplerde yer alması gereken çalışanların nitelikleri ile tüm risk değerlendirme süreci ilgili yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Acil Durum Yönetimi

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülmesi gereken bir diğer faaliyet ise acil durumların yönetilmesidir. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile belirlenen bu uygulamalar, yaşanabilecek acil durumlara karşı hazır olmayı sağlamaktadır. Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak planlamalar yapılmalıdır. Böylece, meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlenmektedir. Acil Durum Planları hakkında ayrıntılı bilgi için mebilgi.com/acil-durum-plani-nedir-okul-acil-durum-plani-nasil-yapilir/ bağlantısındaki yazımızı okuyabilirsiniz.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İşyerlerinde, İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın belirli aralıklarda yetkili kişilerce muayene, deney ve test faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği bu konuda düzenlemeleri içermektedir. İşyerlerinde meydana gelebilecek iş kazalarının sebepleri arasında iş ekipmanı olarak kullanılan vinçler, iskeleler, kazanlar, kompresörler, elektrik ve topraklama tesisatları bulunmaktadır. Bu nedenle düzenli olarak kontrollerin uygulanması ile bu iş kazalarının önlenmesi sağlanabilecektir. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için mebilgi.com/okullarda-periyodik-kontroller-bakimlar-nasil-yapilacak/  bağlantısındaki yazıyı mutlaka okuyunuz.

You May Also Like