Yangına Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Yangın, tüm yaşam alanları, mekanları için önemli bir risk oluşturmaktadır. Çalışanları veya ziyaretçilerin ölümüne neden olabilir veya ciddi şekilde yaralayabilir ve ayrıca binalara, ekipmanlara veya stoklara zarar verebilir veya tahrip edebilir. Okullarda, kurumlarda ve resmi ya da özel tüm işyerlerinde, apartmanlarda ve canlıları ilgilendiren her yapı unsurunda yangın tehlikesine karşı önlem almak gerekir. Alınan tüm önlemlere rağmen yangın çıkması durumuna karşı hazırlıklı olmak, yangın sırasında ve sonrasında can kaybını önlemek için plan yapmak gerekir. Kısacası hedef yangını önlemek, önlenemeyen yangının doğuracağı risklerden çalışanları korumaktır.  Yangın mevzuatına ve iş sağlığı güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uymakla yükümlü olan tüm işverenleri, çalışanlar bu konuda düzenli olarak eğitim almalı ve tatbikata katılmalıdır.

Yangına karşı alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini maddeler halinde sıralayacak olursak:

1-Yangın dolapları sisteminin TS EN671-1.2.3 standartlarına uygun hale getirilmesi,

2-Yangın söndürme cihazlarının kolay ulaşılabilecek uygun yerlere zeminden asma halkasına 90 cm geçmeyecek şekilde monte edilmesi,

3-Yangın ihbar ve uyarı sistemlerinin çalışır halde bulundurulması,

4-Yangın dolaplarının ve yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılması,

5-Yangın dolaplarında kullanım için su depoları ve bu depolardan suyun hidrofor ile basınç sağlayarak kullanılacak şekilde tesis edilmesinin sağlanması,

6-Yangın dolaplarında bulunan hortumların kontrol edilmesi ve yıpranmış ve kullanılmayacak durumdakilerin değişiminin yapılması,

7-Yangın  söndürme  ekipmanı  ve  bulunduğu  yerlerin  Sağlık  ve  Güvenlik  İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmesi, işaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı hale getirilmiş olması,

8-Yangın  söndürme  ekipmanının  kolay  kullanılır  olması,  görünür  ve  kolay  erişilir  yerlere

konulması, önlerinde engel bulunmaması,

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like