Yangın Tüpü Kontrol ve Bakımları

Yangın Tüpü Bulunması Gereken Yerler

Başta işyerleri olmak üzere, binalarda özellikle yangınların başlangıç aşamasında kontrol altına alınarak, büyümesine engel olmak için kullanılan araçların başında yangın söndürme cihazları (yangın tüpü) gelmektedir. Yangın tüplerinin binalarda kullanılan malzemeler, depolama alanlarının özellikleri, yapılan işlerin niteliklerine göre, uygun özellikte bulundurulması önemlidir. Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

d) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri bulundurulur.

Genel olarak, her bağımsız bölüm için ayrı yangın söndürme cihazı bulundurmak önemlidir. Ayrıca, Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

Yangın söndürme tüpü kontrol ve bakımları

Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir. Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı, Kat kaloriferi tesisatı bulunan veya gazyağı kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg’lık kuru ABC tozlu el yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Binalarda bulunan yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol, test ve bakımları bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisini sorumluluğundadır. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

Yangın Tüplerinin Aylık Kontrolleri

Binalarda oluşturulan yangın söndürme ekiplerinde bulunan kişiler arasında yapılan görevlendirme ile bakım ve dolumu yapılarak uygun şekilde yerleştirilen tüplerin aylık olarak kontrol edilmesi ve kayıt oluşturulması önemlidir. Yapılan bu aylık kontroller ile tüplerin basınç göstergelerinin izlenmesi, herhangi bir deforme veya sızdırmanın tespiti ve önlem alınması mümkün olur. Ayrıca yangın tüpü uyarı işaretlemeleri, acil çıkış yönlendirme levhalarının kontrolü de aylık kontrol formunda bulunmalıdır.

Yangın söndürme tüpü kontrol ve bakımları

Yangın Tüplerinin Yıllık Bakımları

Binadan sorumlu kişi tarafından yangın tüplerinin yılda bir kereden fazla ancak altı aydan az olmayacak sürede, yıllık periyodik bakımları için yetkili firma ile irtibatta olması gerekmektedir. Bu periyodik muayene bakımların, “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” almış firmalar tarafından yapılması, bakım konusunda uygunluk için önemlidir. TS 11827 standartlarına göre “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” bulunan firmalar, bu adresten (tıklayın) “Belge Tipi=HYB”, “TS NO=11827”, “İL=Bulunduğunuz İl” seçilerek, listelenebilir.

Yangın Tüpü Kontrol ve Bakım Dosyası

Binalarda bulunan yangın tüplerinin her an kullanılabilecek şekilde hazır tutulabilmesi, gerektiği zamanlarda çalışır durumda olduğunun bilinmesi için yapılan kontrollerin kayıt altına alınması önemlidir. Sorumlular tarafından görev paylaşımı için “Yangın söndürme cihazları Kontrol ve Bakım Talimatı” hazırlanmalıdır. Ayrıca Yangın söndürme ekip başkanları tarafından aylık olarak yapılacak kontroller ve yıllık bakımlar da formlara işlenmelidir. Bunun için de “Yangın Söndürme Cihazı Kontrol ve Bakım Formu” kullanılabilir.

Yıllık olarak yapılan periyodik muayene bakımlar, 4 yılın sonunda tüpün tamamen boşaltılarak, yeniden dolum ve hidrostatik test uygulanması ile devam eder. 4 yılın sonunda gidecek olan yangın tüplerinin yapılacak bir tatbikat ile tamamen boşaltılması ve ardından dolum ve test için firmaya yönlendirilmesi de uygun bir faaliyet olabilir.

Yangın Söndürme Cihazı Kontrol ve Bakım Talimatı indirmek için tıklayınız.

Yangın Söndürme Cihazı Kontrol ve Bakım Formu indirmek için tıklayınız.

Yangın Söndürme Cihazı Yerleşim Takip Formu indirmek için tıklayınız.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

2 Comments

  1. Çok faydalı paylaşımlar yapıyorsunuz. Mebilgi’yi tebrik ediyorum.

  2. Takipçilerimizin hazırladığımız bilgi dosyalarından faydalanmaları bizleri mutlu eder.

Comments are closed.