Yangın Merdivenleri Nasıl Olmalıdır?

Yangın Merdiveni Nedir?

Yangın merdiveni olarak adlandırılan yapılar aslında genel olarak acil durumlardan kaçış sisteminin bir parçasıdır. Yaşadığımız veya bulunduğumuz kapalı, katlı ve kalabalık mekânlarda yaşanabilecek acil durumlarda bu binaların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliyesi önem taşımaktadır. Bu acil durumlar yangın olabileceği gibi, sel, deprem, kimyasal sızıntı, patlama veya sabotaj da olabilir. Bu durumların hepsinde insanların güvenli tahliyesi için binalarda güvenli kaçış yolları ve merdivenleri tasarlanmalıdır.

Yangın Merdivenlerinin Özellikleri Nelerdir?

Acil Durumlardan kaçış yolu, yapıların herhangi bir noktasından başlar ve bina dışındaki yer seviyesindeki caddede son bulur. Bu yolun tamamının mümkün olduğunca devamlılığı ve yol üzerindeki engellerden arındırılmış olması önemlidir. Bu yolun içerisinde, oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar, her kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler, zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına götüren yollar ve son çıkış bulunmaktadır. Dolayısıyla yangın merdiveni olarak tabir edilen kaçış yolu, bir bütünün önemli bir parçası olmakla beraber, diğer birimler de buna uygun olmalıdır.

Yangin merdivenleri nasil olmalidir

Yangın Kaçış Yollarında Yapılan Yanlışlar

Yaşanacak acil durumun yangın olması, kaçış yolu, kapılar ve kaçış merdivenlerinde ekstra özellikler ve mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde binanın tahliyesi gerekmektedir. Bu tahliye esnasında kaçış yolunda yanma oluşmaması, tahliyeyi daha güvenli hale getirecektir. Bu noktada bina tasarım ve yerleşiminde yapılan bazı hatalar, kaçış yolunu güvenli olmaktan çıkarır. Toplu yaşanılan yerlerde oda kapılarının kaçış yönüne doğru açılması tahliyeyi kolaylaştırır.

Koridorlarda yanabilecek malzemeler bulundurulmamalıdır. Özellikle zemin ve duvarlarda ahşap kaplamalar, yerdeki halılar, koridorlardaki ahşap dolap vb. gereçler, elektrikli bazı makineler kaçış yolunu tehlikeli hale getirir. Bazı binalarda kaçış merdivenlerine giden yollar sonradan yapılan tadilatlarla bölünerek odaya dönüştürülüp yol devamlılığı engellenmiş olabilir. Tasarımdaki bir diğer hata da kaçış merdivenine çıkan kapıların tahta vb. malzemeden yapılması ve kilitli tutulmasıdır.

Yangın Merdiveni Sayısı Nasıl Belirlenir?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, kaçış yollarının genişliği, kapasitesi gibi konularda oldukça açıklayıcıdır. Özellikle topluma açık yerlerde en az iki acil çıkış yolu düzenlenmelidir. Yapının ortak merdivenlerinin yangına dayanıklı olarak tasarlanmış olması durumunda kaçış merdiveni olarak kabul edilir. Bu durumda binadaki kişi sayısı 500 kişiye kadar olan yerlerde ikinci bir acil kaçış merdiveni yeterli olmaktadır. Kaçış merdivenleri yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.

Acil Çıkış sayılarının belirlenmesinde, yapının hangi amaçla kullanıldığı, bir kattaki kullanıcı sayısı, çıkışa olan en uzun mesafe ve yapıda yağmurlama sisteminin bulunup bulunmadığı önem taşımaktadır.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like