TÜRKİYEDE İSTATİSTİKLERLE KADININ DURUMU

Ülkemizde her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlarımızla ilgili bir gündem oluşur. Gündem içerisinde kadınlarımıza yönelik çeşitli araştırma ve incelemeler yapılarak raporlar paylaşılır. TÜİK verilerine göre Türkiye kadın fotoğrafını ortaya koyan çarpıcı bir araştırmayı paylaşmak istedik.2014 yılında yapılan bu araştırma ile türkiyede kadın olmanın ne anlama geldiğiyle ilgili ilgi çekici bilgiler elde edilmiştir.

Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfus oluşturdu

Türkiye nüfusunun (77 695 904 kişi) %50,2’sini erkek nüfus (38 984 302 kişi) ve %49,8’ini kadın nüfus (38 711 602 kişi) oluşturdu. Türkiye’de 2014 yılında toplam kadın nüfusun %71,3’ü 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta %69,9’dur. Kadın nüfus oranı, 65 ve daha yukarı yaşlarda erkek nüfus oranını geçti.

Kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 79,4 yıl

Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2013 yılında Türkiye geneli için toplamda 76,3, erkeklerde 73,7 ve kadınlarda 79,4 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,7 yıldır.

Okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır

Türkiye’de 2013 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,7 iken bu oran erkeklerde %1,9, kadınlarda %9,4’tür.

Evlenen çiftlerin %74,9’unda damadın yaşı büyüktür

Evli çiftlerin yaş farkı incelendiğinde, Türkiye genelinde 2012 yılında resmi nikahla evlenen çiftlerin %75,2’sinde gelinin yaşı damadın yaşından küçük iken, bu oran 2013 yılında %74,9 oldu. Evliliğini 2013 yılında yapmış olan çiftlerin %13,8’inde gelinin yaşı damadın yaşından büyük olup, %8,2’sinde gelin ve damadın yaşları eşit oldu.

Kadınlarda ilk evlenme yaşının en küçük olduğu il Ağrı ve Yozgat oldu

Resmi olarak ilk evliliğini 2013 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 23,6 iken, bu yaş erkeklerde 26,8’dir. İlk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, erkeklerde (29,1) ve kadınlarda (26,4) Tunceli’dir. İlk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise erkeklerde Afyonkarahisar (25), kadınlarda Ağrı ve Yozgat (21,5) illeridir.

Erkeklerin istihdam oranı kadınların istihdam oranının 2,4 katı oldu

Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 2013 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %45,9 olup, bu oran erkeklerde %65,2, kadınlarda ise %27,1 oldu.

Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek oldu

İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, 2013 Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde %50,8, kadınlarda %30,8, erkeklerde ise %71,5 oldu.

Üst düzey kadın yönetici oranı %9,4 oldu

Türkiye’de 2014 yılında kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı 2013 yılına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek %9,4 oldu. Kadın hakim oranı %36,9, kadın profesörlerin oranı ise 2013-2014 öğretim yılı için %28,7 oldu. Kadın polis oranı daha önceki yıllara göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 2014 yılında da %5,5 oldu.

Kadınlar siyasi alanda erkeklere göre daha az yer aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 iken, 79 yıl sonra bu oran %14,4’e yükseldi.

Mutlu olduğunu beyan eden kadın oranı düştü

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %59 iken 2014 yılında bu oran %56,3’e düştü. Kadınlarda mutluluk oranı 2013 yılında %61,9 iken bu oran 2014 yılında %60,4, erkeklerde ise 2013 yılında %56,1 iken 2014 yılında %52 oldu.

Kadınlar kendi geleceklerinden daha umutlu

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %73,8 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı %74,7 iken erkeklerde bu oran %72,9 oldu.

Kadınları ve erkekleri en çok aileleri ve sağlıklı olmak mutlu etti

 Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %73,3 olurken, bu oran kadınlarda %69,3 erkeklerde %77,3 oldu.

 Kadınların %75’i siyasette kadınların daha fazla yer alması gerekli

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 yılı sonuçlarına göre, kadınların toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumları incelendiğinde; kadınların %75,2’si “yemek, bulaşık, çamaşır, ütü ve temizlik gibi ev işlerini erkekler de yapmalıdır” ifadesine, %75’i “kadınlar siyasette daha çok yer almalıdır” ifadesine, %52’si “küçük çocuğu olan kadınlar çalışmamalıdır” ifadesine katıldıklarını belirtti.

Raporun Detayları için Tıklayınız

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like