Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Türkiye’nin coğrafi bakımdan yedi bölgeye ayrılması 1941 yılında Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresinde belirlenmiştir. Birinci Coğrafya Kongresinin toplanmasının amacı; müfredat programları, coğrafya terimleri ve coğrafi isimlerin yazılması, coğrafya ders kitapları, Türkiye coğrafyasının ana hatları ve yerlerin adlandırılmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir toplantının yapılmasına karar verilirken; coğrafya eğitimi açısından yıllardır var olan bazı sorunların giderilmesi ve yeni oluşturulan Türkiye Cumhuriyet’inde öncelikli konuların belirlenmesi amaçlanmıştır.Türkiye Neden 7 Bölgeye Ayrılmıştır?

Coğrafi Bölgelere Ayırmaya Neden Gerek Duyulmuştur?

Türkiye’nin coğrafi açıdan daha kolay anlaşılması ve özelliklerinin eğitim alanında kavranabilmesi açısından Bölgelerin oluşturulması önemlidir. Türkiye, bulunduğu konuma bağlı olarak fiziki, sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle farklı özellikler göstermektedir. Bu farklılıklardan oluşturulan bölgelerin öncelikli olarak incelenip anlaşılması ile oluşturdukları bütünün anlaşılması daha kolay olacaktır.

Bölge Nedir?

Herhangi bir yerin genelinin doğal, ekonomik ve beşeri özellikler açısından benzer özellikler gösteren kısmına bölge denir.

Bölüm Nedir?

Bölgelerin içerisinde, doğal, ekonomik ve beşeri özellikler bakımından benzer olmakla beraber bazı farklılıklar gösteren kısımlara bölüm denir. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu Karadeniz bölümleri gibi.

Yöre Nedir?

Bölümlerin içerisinde farklı özelliklere sahip olan daha küçük alanlara ise yöre denir. Teke Yöresi, Menteşe Yöresi gibi.

Coğrafi Bölgeleri Ayıran Etkenler Nelerdir?

Coğrafi bölgeler belirlenirken birbirinden farklı olduğu ortaya çıkan etkenlerden biri, Doğal Etkenlerdir. Doğal etkenleri ortaya çıkaran ise yeryüzü şekilleri, iklim ve bitki örtüsü gibi özelliklerdir. Türkiye’nin üç tarafının denizle çevrilmiş olması, uzun kenarları boyunca kıyıya paralel dağ sıralarının bulunuşu yeryüzü şekillerinin belirleyiciliği arasındadır. Dağların yüksek, ama az engebeli olan orta kesimi deniz etkisinden ayırması, bu yüzden kıyı şeridiyle iç kesimler arasında iklim, doğal bitki örtüsü gibi farklılıkların ortaya çıkma sebebidir.

Bölgeleri birbirinden ayıran etkenlerden biri de Beşeri Etkenlerdir. Beşeri etkenlerin temelinde ise bölgelerde farklılık gösteren Nüfus miktarı, nüfusun dağılışı, nüfusun yapısı ve yerleşme gösterilebilir.

Coğrafi bölgeleri oluşturan etkenlerden bir diğeri de Ekonomik Etkenlerdir. Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm gibi bölgelere özgü ekonomik etkinlikler bölgelerin oluşmasında belirleyici unsurlardır.

Türkiye’nin Bölgeleri ve Bölümleri Nelerdir?

Doğal, Beşeri ve Ekonomik etkenler göz önüne alınarak Türkiye coğrafi 7 bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır. Bunlar;
Akdeniz Bölgesi: Adana Bölümü, Antalya Bölümü

Doğu Anadolu Bölgesi: Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü, Hakkâri Bölümü

Ege Bölgesi: Ege Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Orta Fırat Bölümü, Dicle Bölümü

İç Anadolu Bölgesi: Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü

Marmara Bölgesi: Yıldız Bölümü, Ergene Bölümü, Çatalca – Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü

Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümü

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like