YENİ KHK LAR YAYINLANDI

KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170123-1.htm) KHK/683 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde…

comments off