Risk Değerlendirme Girişleri Süresi Uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS, İş Sağlığı ve güvenliği Modülündeki Risk Değerlendirme girişleri için sürenin 30 Aralık 2016 akşamına göre uzatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili ilçe İSG Bürolarına gönderilen yazıda, tüm okul ve kurumların bu tarihe kadar mevcut tehlikeleri ve riskleri eklemeleri istendi. MEBBİS İSG modülü İş Güvenliği uzmanlarınca örnek bir uygulama olarak gösteriliyor. Türkiye’deki tüm illerden birer İş Güvenliği Uzmanı tarafından koordine edilip, ilçe iş güvenliği uzmanları tarafından okullara rehberliği sunulan iş güvenliği hizmeti, kamunun 2017 Temmuz ayına ertelenen İSG profesyoneli ihtişyacını bir nebze de olsa karşılamış oluyor.

Risk Değerlendirme Nedir?

Risk Değerlendirme en temel anlamıyla tehlike ve risk olgularının bir arada değerlendirilerek iş kazası veya meslek hastalığının önlenmesi için yapılan planlı çalışmalar diyebiliriz. Okullardaki veya okul dışından doğabilecek potansiyel zararların yani tehlikelerin tehlike alanları olarak gruplandırılması, tehlikelerin tespit edilerek oluşturdukları risklerin belirlenmesi, risklerin olasılık ve şiddetinin göz önünde bulundurularak çıkan skorun sıfırlanması hedeflenir. Kısacası Risk değerlendirme ile tehlikelerden kaynaklanan riskle analiz edilerek derecelendirilir ve kontrol tedbirleri kararlaştırılır. Risk değerlendirme statik bir plan değil tam tersine sürekli kontrol ve gözlem gerektiren dinamik bir süreci ifade eder.
Bakınız: İş sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanı Yeterli
Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verileri gerekse Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki iş güvenliği uzmanı sayısı göz önünde bulundurulduğunda, kamunun İş Güvenliği uzmanı açığı büyük oranda karşılanmış durumda. Özellikle MEB bünyesindeki uzman sayısı, bakanlığın tüm okul/kurumlardaki uzman ihtiyacını karşılıyor hatta başka kurumlara bile görevlendirmeler yapılabilecek. Bilindiği gibi 6331 Sayılı Kanun kapsamında kamuda görev yapan uzmanlar, başka kurumlarda da 80 saate kadar ücret karşılığında görevlendiriliyor.

İş Yeri Hekimi Sorunu
2017 Temmuz’una aylar kala kamudaki İş Yeri Hekimi ihtiyacının nasıl karşılanacağı noktasındaki sıkıntı henüz giderilmişe benzemiyor. Halihazırda işçi veya sözleşmeli öğretmen çalıştıran kamu kuruluşlarının iş yeri hekimi zorunluluğundan kaynaklanan yükümlülüğü karşılanmış değil. Mebilgi olarak edindiğimiz bilgilere göre konuyla ilgili farklı alternatifler arasında yeni bir ertelenme söz konusu olmayacak. Sonuç olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İSG, Modeli ile 6331 kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirecek gibi gözüküyor…
MEBİLGİ

You May Also Like

1 Comment

  1. Bu tür bilgilendirmelerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler mebilgi

Comments are closed.