ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI (ÖÖT) NEDİR?

Önceki Öğrenme Nedir?

Önceki Öğrenme, Örgün eğitim, yaygın eğitim ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinilen Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen eğitimin dışında bir amaç veya niyet olmaksızın kazanılan öğrenmeden, bilinçli ve niyetlenmiş öğrenmeye kadar deneyime dayalı her türlü öğrenme ve kazanımları ifade eder.

Önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi

Önceki Öğrenmeler Nasıl Belgelendirilir?

Ülkemizde Mesleki açıdan Önceki Öğrenmelerin belgeye dönüştürülmesi temelde iki yolla yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı olan Mesleki Eğitim Merkezleri, diğeri ise Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği Belgelendirme kuruluşlarıdır.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde Önceki Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

3308 sayılı yasa kapsamında bulunan ve eğitimi Mesleki Eğitim Merkezlerinde yapılan 27 Alan, 142 dalda Önceki Öğrenmelerin tanınması ve denklik işlemleri gerçekleştirilmektedir. Belge ve bilgilere dayalı yapılan değerlendirme sonucunda Kalfalık veya Ustalık belgesi verilmektedir. Geçmişte bir mesleği icra etmiş ancak ilgili mesleğe ait herhangi bir mesleki eğitim belgesi olmayanlar Çalıştığı mesleğe ait SGK sigorta dökümleri ve istenen diğer belgelerle birlikte en yakın Mesleki Eğitim Merkezine başvuru yapması gerekmektedir. İlgili merkezde yapılacak değerlendirme sonucuna göre Kalfalık ve Ustalık sınavlarına doğrudan girerek başarılı olmaları halinde kısa sürede belge sahibi olabilirler. Bu işlemle, Milli Eğitim Bakanlığının 02.10.2017 tarihinde yayımladığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge ile yapılmaktadır.

İlgili yönergeye ulaşmak için lütfen buraya tıklayın

MYK Personel Belgelendirme Kuruluşları Tarafından Değerlendirilmesi

Önceki öğrenmelerin değerlendirilerek belgelendirilmesinin ikinci yolu ise Mesleki Yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği Personel Belgelendirme kuruluşlarına başvurularak sınava girmekten geçmektedir. Bu yolla belge almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Buna göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşlarından birine başvururlar. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme sonucunda  MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

Önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi

Önceki Öğrenmelerin tanınması hangi mesleklerde yapılmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kapsamında olan 27 Alan ve 142 dal da bu işlem, Türkiye’nin her ilinde yapılabilmektedir. Bu meslekler 28. Mesleki Eğitim Kurulu Kararıyla belirlenmiştir.

İlgili mesleklere ait alan ve dal listesine ulaşmak için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi ise Ulusal standardı hazırlanmış ve Yetkili Personel Belgelendirme Kuruluşları tarafından sınavları yapılan mesleklerde gerçekleştirilmektedir.

Belgelendirme Kuruluşları Listesi için tıklayınız.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like