Okullardaki Kazan Dairelerinde İş Güvenliği Önlemleri

Kazan Dairelerinde Alınması Gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

1-Kazan dairelerinde  binaların  yangından korunma  yönetmeliği ile  MEB  Yangın  Önleme  ve  Söndürme Yönergesindeki esaslar doğrultusunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması,
2-Kazanı yakmakla görevli çalışanın kazan yakma sertifikasının bulunması,
3-Sorumlu haricindeki kişilerin girmesini engelleyici tedbirlerin alınması,
4-Kazan dairesi işletme talimatının görünür bir yere asılmasının sağlanması,
5-Kazanın  yıllık  periyodik  bakımlarının  yaptırılması  ve  periyodik  bakım  onarım  kartına işlenmesinin sağlanması,
6-Açıktan giden tesisatlarda donmaya karşı tedbir alınması,
7-Yeterli kapasitede yangın söndürme tüpü bulundurulması,
8-Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerin yazılması,
9-Kazan  dairesi  içerisinde  bulunan  kazan,  boyler,  kapalı  genleşme  deposu  vb.  gibi  kapalı kaplar  üzerinde  kapasite,  çalışma  basıncı,  test  basıncı,  imalat  tarihi  vb.  bilgilerin  olduğu etiketlemelerin yapılması,
10-Sıvı yakıtlı ve doğalgazlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik istemlerinin kurulumunun sağlanması,
11-Doğalgaz vb. gazlarla çalışan kazan dairelerinde gaz alarm cihazı bulundurulması,
12-Temiz hava girişi tarafında yanıcı, patlayıcı gaz girişini önleyecek tedbirlerin alınması,
13-Kazan dairelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili çalışma talimatlarının hazırlanması ve görülebilir yerlere asılması,

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like