Okullarda Tuvalet ve Lavabolarda Alınacak İSG Önlemleri

Okullarımızda tuvaletlerin genel temizlik ve güvenliği sorun olmaya devam ediyor. Lavabo ve tuvaletlerde gözlemlediğimiz ki iki temel soruna dikkat çekip, okullarda tuvalet ve lavabolarda alınacak İSG önlemleri nelerdir? sorusunun yanıtını maddeler halinde sıralamak istiyoruz.

Sağlık ve güvenlik sorunu olarak ele alınacak bu sorunlar sonuçları itibarıyla ciddi önlemler gerektiriyor. Tuvaletlerde kullanılan araçların bozuk olması, lavobalarda sabun bulunmaması, muslukların bozuk ve kirli olması, kağıt havlu bulunmayışı, çöp kovalarının yetersiz veya bozuk olması en çok görülen risk unsurlarıdır.

Tuvaletler, kaygan zemin tehlikesi olarak, okulların tüm bölümlerinden daha fazla potansiyele sahiptir. Sürekli temiz tutulması gerekliliği, kullanılan temizlik malzemeleri nedeniyle kayganlaşan zemin için uyarı levhaları yanında diğer önlemler de alınmalıdır.

Okullarda güvenlik ve sağlık temel olarak eğitimle çözümlenmeli, eğitimin gücü oranında insan faktörüne odaklanarak bir güvenlik ve sağlık kültürü oluşturma hedefi güdülmelidir.  Bu bağlamda temizlik okul çalışanlarının çabalarıyla sınırlı olmayacak şekilde bir öğrenci davranışıyla desteklenmelidir.

Okullarda Tuvalet ve Lavabolarda Alınacak İSG Önlemleri

1-Okullardaki lavaboların, kullanıcıların fiziki durumlarına uygun yükseklikte olması, lavabo altlığı kullanılarak zemine sabitlenmesi ve periyodik kontrollerinin yapılması ,

2-Aynaların düşme ve kırılmaları engelleyecek şekilde monte edilmesi,

3-Muslukların  standartlara  uygun  durumda  olması,  öğrencilerin  güvenli  bir  şekilde kullanımının sağlanması,

4-Zeminde  kaymayı  önleyecek  tedbirlerin  alınması  ve  ‘kaygan  zemin’  uyarı  işaretlerinin konulması,

5-Standart  hijyen  sağlayıcı  temizlik  malzemelerinin  sürekli  kullanıma  hazır  halde bulundurulması,

6-Sıvı  ve  diğer  sabunlukların  lavabo  üstüne  gelecek  şekilde  montajının  yapılması,  ellerden zemine damlayan su ve sıvı sabunun kaygan zemin oluşturmasının önlenmesi,

7-Kağıt havluların lavabolar arasına montajının yapılması,

8-Islak halde bulunan lavabo zeminlerinin kurulanması,

9-Islak  halde  bulunan  tüm  zeminler  Sağlık  ve  Güvenlik  İşaretleri  Yönetmeliğine  uygun şekilde kaygan zemin tabelaları ile işaretlenmesi,

10-Kullanılmayan temizlik malzeme ve ekipmanlarının tuvaletlerde bulundurulması,

11-Kullanılan  bütün  temizlik  malzemelerinin  MSDS  (Malzeme  Güvenlik  Bilgi  Formları)

tedarikçilerinden  temizlik  malzemeleriyle  birlikte  tedarik  edilerek,  temizlik  malzemesini kullanan çalışanların görebileceği yerlerde asılı olarak bulundurulması,

12-Tuvalet  ve lavaboların  temizliklerinin  periyodik olarak  yapılması,    günlük  temizlik  takip çizelgesi ile kontrolünün sağlanması,

13-Tuvalet ve lavabolarda  su kaçaklarını  dikkate  alarak  elektrik  tesisatlarının  izole  edilmesi ve çıplak kablolara öğrencilerin erişiminin engellenmesi,

14-Islak elle dokunulan alanların elektrik tehlikelerinden arındırılması,

15-Tuvalet ve lavabolarda  havalandırma  sistemlerinin  standartlara  uygun  olarak sürekli  hale getirilmesi,

16-Tuvalet pencerelerinde  güvenliği sağlayıcı ve  haşere  girişini önleyecek nitelikte  sineklik takılması,

17-Tuvalet  ve  lavabolarda  çalışan  ve  öğrencilerin  biyolojik  etkenlerden  olumsuz etkilenmesini önleyecek dezenfekte edici tedbirlerin alınması,

18-Tuvalet kapılarının dışa açılır hale getirilmesi,

19-Engelli durumdaki çalışan ve öğrenciler için gerekli düzenlemenin yapılması,

20-Lavabolarda akran tehdidine ve madde kullanımlarına karşı gerekli önlemlerin alınması ve denetimin sağlanması,

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like