Okullarda Periyodik Kontroller ve Bakımlar Nasıl Yapılacak?

Periyodik Kontrol Nedir?

İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatın ilgili yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetleri, Periyodik kontrollerdir. Okullarımızda periyodik kontroller, kalorifer kazanları, asansörler, elektrik, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatları, yangın tesisatları, yangın söndürme cihazları, havalandırma ve klima tesisatları gibi, birçok alanda yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılması gerekmektedir.

Periyodik Bakım Nedir?

Periyodik bakım, işyerlerinde kullanılan yukarıda saydığımız her türlü tesisat ve ekipmanın temizliği, ayarlanması, parça değişikliği veya yenilenmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar konusunda eğitim almış, mesleki yeterliliği olan kişilerce ve iş güvenliği önlemleri alınarak yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakım Farklı mı?
Okullarda Periyodik Kontroller ve Bakımlar Nasıl Yapılacak?

Periyodik bakım ilgili makine, alet veya tesisatta meydana gelen bir takım uygunsuzlukların giderilmesi, yenilenmesi veya ayarlanması işlemidir. Periyodik Kontrol ise ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığının test edilmesidir. İkisi hem işlemi yapan kişi veya kurumlar, hem de uygulanan çalışmalar bakımından birbirinden farklıdır. Bu fark arabaların servislerde yapılan parça yenileme, ayarlama yani bakım işleri ile araç muayene istasyonlarındaki testler arasındaki fark ile daha iyi anlaşılabilir. Örneğin muayene esnasında aracın direksiyon hidrolik yağ kaçakları kontrol yetkilisi tarafından ağır kusur olarak tespit edilerek rapor tutulması ile elektrik periyodik kontrol uzmanınca panolardaki kaçak akım rölelerinin çalışmadığının tespit edilmesi aynı işlem olarak düşünülebilir. Bu tespitin sonucunda direksiyon hidrolik bakımı araba tamircisi tarafından, kaçak akım rölesinin değiştirilmesi ise elektrikçiler tarafından yapılır. Neticede ise yapılan çalışmanın uygun olup, kullanılabilir onayı yine periyodik bakım uzmanları tarafından raporlanacaktır.

Okullarda Periyodik Kontroller ve Bakımlar Nasıl Yapılacak

Okullarda Periyodik Kontrol ve Bakımlar Kimin Sorumluluğu? mebilgi.com

İlgili yönetmelikte İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır denilmektedir. Okul ve kurumlarda müdürler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yerine getirme açısından işveren sorumluluğunda oldukları için, sorumluluk alanlarındaki tüm ekipman ve tesisatların bakım ve kontrollerini sağlamaları gerekmektedir.  ( Bakınız: http://www.mebilgi.com/okul-mudurleri-isveren-midir)

Okullarda Periyodik Kontrolleri Kimler Yapacak?

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde (Tıklayın)  belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ilgili branşlardan mühendis,  teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerleridir. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili Teknik öğretmenler standartlara göre eğitilerek makine ve elektrik alanlarında İş Ekipmanı Periyodik Kontrol Uzmanı olarak İl İSGB’lerde görevlendirilmektedir. Okullardaki ekipman ve tesisatların yıllık periyodik kontrolleri bu uzmanlar tarafından yapılacak olup, bu işle ilgili okullarca hizmet satın alımı yapılmayacaktır.

Okullarda Periyodik Kontroller ve Bakımlar Nasıl Yapılacak

Okullarda Periyodik Bakımlar Nasıl Yapılacak?    

Periyodik kontrol raporlarına göre tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için okullar tarafından bakım çalışması yaptırılması gerekecektir. Bu bakımların yapılması için bazı durumlarda proje değişikliği veya onay alınması gerekebilir. Bu durumlarda gerekli çalışmalar için il/ilçe inşaat emlak bölümlerinden konu ile ilgili bilgi alınması uygun olacaktır. Bazı durumlarda ise bakım çalışmaları okul mahalli imkânları kullanılarak (okul aile birliği, döner sermaye ve diğer kaynaklar)  yetkili firmalarca yapılabilir. Okul imkânlarını aşan bakım çalışmalarında ise ilçe/il destek hizmetleri bölümü aracılığıyla gerekli iç uygulamalar izlenerek ödenek talebinde bulunulabilir. Okul müdürleri tarafından işin büyüklüğü ve olanakları dikkate alınarak, tüm ekipmanların kontrollü ve bakımlı hale getirilmesi sağlanmalıdır. MEBilgi.com

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like