Okullarda Elektrikle İlgili İş Güvenliği Önlemleri

ELEKTRİK İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

1-Elektrik panolarında yetkisiz kişilerin çalışmasını önleme tedbirlerinin alınması,
2-Elektrik panolarının bulunduğu alanların veya elektrik panolarının kilit altına alınması, yetkili kişiler dışında girişin engellenmesi,
3-Elektrikle ilgili işlerinin yetkili kişiler tarafından yapmasının sağlanması,
4-Elektrik panolarının kapakları üzerine standart tehlike işaretlerinin konulması,
5-Elektrik panosu önlerinin yalıtımlı malzeme ile kaplanması,
6-Bütün panolara standartlara uygun kaçak akım rölelerinin konulması,
7-Sigorta sistemlerinin otomatik olması,
8-Çıplak kablo ve aksesuarlarının kapatılması,
9- Kabloların kapalı kanal içerisinden geçirilmesi,
10-Kablo kesitlerinin enerji nakline uygun olması,
11-Elektrik topraklama tesisatının standartlara uygun ve ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılması,
12- Kullanılan seyyar kabloların TSE standartlarında olması ve kullanımdan önce kontrol edilerek yıpranmış ve yalıtımı bozulmuş, zarar görmüş olanlarının kullanımının engellenmesi,
13- Elektrik prizleri ve anahtarlarının TSE standartlarında olması, periyodik olarak
kontrollerinin yapılması, yıpranmış, kırılmış ve çeşitli nedenlerle zarar görmüş olanlarının yenilenmesi,
14-Tesiste bulunan bir prize aşırı yüklenmeye sebep olacak cihazların bağlanmasının engellenmesi,
15-Seyyar kabloların kullanımı sırasında takılıp düşmelere karşı gerekli tedbirlerin
alınmasının sağlanması,
16- Aydınlatma araçlarının çalışan ve öğrenci sağlığına zarar vermeyecek, keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmeyecek özellikte olmasının sağlanması,
17- Herhangi bir arıza sebebiyle ışıkların sönmesi durumunda yedek aydınlatma sisteminin
bulundurulmasının sağlanması,
18-Elektrik ile ilgili kullanılan tüm malzemelerin TSE standartlarına uygun olmalarının sağlanması,
19-Standartlara uygun paratoner tesisatının periyodik kontrol ve ölçümlerin yetkilileri tarafından yapılarak raporlarının düzenlenmesi,

Kaynak: www.mebilgi.com – Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like