Okul Bahçe ve Merdivenleri İçin İSG Önlemleri

Okullarda En Sık Yaşanan Kazalar

Okulların tehlikeye en açık yerleri merdivenleri ve bahçeleri olarak göze çarpmaktadır. Kısa teneffüs süresinde birden çok şey yapmaya çalışan öğrenciler, merdivenlerde ve okul bahçelerinde bulunan bazı tehlikeleri görmezler ve istenmeyen kazalar oluşabilir. Bu nedenle, kaza meydana getirebilecek bu tehlike unsurlarını minimuma indirmek gerekmektedir. Merdivenlerde ve korkuluklarında yaşanan kazalar oldukça ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Merdivenlerdeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler

 1. Merdivenlerde geçişi engelleyecek malzemelerin boşaltılması,
 2. Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması,
 3. Merdiven korkuluklarının yerden en az 90 cm yükseklikte olması,
 4. Dört basamak ve fazlası için merdiven korkuluğu (tırabzan) yapılması,
 5. Tırabzanlar dan kaymaya engel olacak düzenlemeler yapılmalı,
 6. Merdiven boşluklarında düşmeye karşı önlem ( merdiven ağları vs.) alınmalı.

Okul bahçeleri de farklı yaşlardaki öğrenciler için kazaya sebebiyet verebilecek tehlikeler bulundurmaktadır. Yaşanan kazalar incelendiğinde bunların önemli bir bölümü okul bahçelerinde gerçekleşmiştir. Uygun olmayan spor alanları, bakımsız ve kontrolsüz cisimler, bahçe duvarları, korkulukları ve kapılar bu tehlikelerin başlıcalarıdır.

Okul Bahçelerindeki Tehlikeler ve Alınması Gereken Önlemler 

 1. Okul kurum bahçelerinde seviye farkı olan yerlerde önlem alınması
 2. İhata duvarı üzerine çekilecek demir parmaklık ve tel örgülerin tehlike yaratmayacak
  şekilde düzenlenmesi,
 3. Personel ve araç giriş kapılarının periyodik bakım ve kontrolünün yapılması,
 4. Çevre aydınlatmasının yeterli düzeyde aydınlanma sağlayacak düzeyde yapılması,
 5. Okul/Kurum ve çevresinin kamera sistemi ile donatılması,
 6. Bahçe içinde ve bahçe duvarlarında çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerin zarar görmesine
  neden olacak sivri, delici, kesici her türlü malzemeye karşı önlemlerin alınması,
 7. Bina içinde ve bahçesinde olası kaza ve yaralanma olayına neden olabilecek malzeme ve ekipmanların uygun yerlerde depolanması,
 8. Tehlikelerden uzak uygun yerlerde acil toplanma alanlarının belirlenmesi ve toplanma
  alanı tabelasının konulması,
 9. Okul/Kurum bahçelerinde bulunan su pompalarının ve elektrik aksamının etrafı çit ve
  benzeri malzemeler kullanılarak korunaklı duruma getirilmesi ve kapısının sürekli kilitli
  durumda tutulması,
 10. Yağışlı ve karlı havalarda yürüyüş yollarının kaygan duruma gelmesi nedeniyle kayarak
  düşmeleri önlemek için gerekli uyarı işaretlerinin konulması ve tedbirlerin alınması,
 11. Bahçe merdivenlerinde kaymayı engelleyecek kaymaz şerit bant kullanılması,
 12. Hasar görmüş merdiven basamakları üzerinde takılma ve düşmelere neden olabilecek
  engellere yönelik önlem alınması,
 13. Engelli durumdaki çalışan ve öğrenciler için tesis edilmiş rampaların mevzuata uygun
  olarak ve sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi,
 14. Engelli durumdaki çalışan ve öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak asansör, vb. araçların
  sürekli kullanılabilir durumda olması için tedbirlerin alınması,
 15. Bahçe içinde tesis edilmiş süs havuzlarında; düşme, boğulma ve elektrik çarpmalarını
  engelleyecek önlemlerin alınması,
 16. Okul/Kurum bahçesinde bulunan ağaçların yıkılma tehlikesine karşı tedbir alınması,
 17. Ağaçlar üzerinde kurumuş dal parçaları ve çam kozalaklarının düşerek çalışanlara ve
  çevreye zarar vermelerinin önlenmesi,
 18. Yaşlanarak ömrünü tamamlamış, tarihi özellik taşıyan tescilli durumdaki orman ve meyve
  ağaçlarında tehlike içeren durum gözlemlendiğinde yetkili resmi kurum onayları alınarak
  tehlikenin giderilmesi yönünde çalışmaların yapılması,
 19. Bahçe istinat duvarlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, duvarda eğilme, çatlama vb.
  tehlikeyi işaret eden durumun gözlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması, derhal ilgili
  kuruma haber verilmesi,
 20. Bahçede bulunan çöp kovalarının düzenli aralıklarla boşaltılması,
 21. Okul kurum bahçelerinde bulunan tuvaletlerde hijyen ve diğer güvenlik tedbirlerinin alınması,
 22. Öğrencilerin okul bahçelerinde lastik, sapan, çatapat, delici, kesici vb. oyun amaçlı
  oyuncak kullanımının önlenmesi yönünde tedbirlerin alınması,
 23. Okul/Kurum bahçelerine kontrolsüz ve kayıtsız girişlerin engellenmesi, öğrenci, çalışan
  ziyaretçi giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yönünde çalışmaların yapılması,
 24. Okul/Kurumda Atatürk büstü ve yanında bulunan bayrak direğinin devrilmesini önleyecek
  periyodik kontrollerin yapılması ve tedbirlerinin alınması,
 25. Okul/Kurum ve bahçesi içinde kullanılmakta olan masa ve bankların periyodik
  kontrollerinin yapılması, hasarlı durumda bulunanların onarımının yapılması, onarım yapılmayacak durumdakilerin kaldırılması,
 26. Okul/Kurum bahçelerinde kameriye (çardak), sundurma vb. yapıların kontrollerinin
  periyodik olarak yapılması, gerekli önlemlerin alınması,
 27. Bahçe içinde fosseptik çukuru, mazgal, rögar, rögar kapakları ve kuyu kapaklarının
  periyodik olarak kontrol edilmesi ve kapalı durumda bulundurulmalarının sağlanması,
 28. Bina ve bahçe içinde yanıcı, parlayıcı ve vb. malzemelerin kullanım ve depolama
  işlemlerinde malzemelerin özellikleri, birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınarak kullanım ve
  depolanmalarının sağlanması,
 29. Okul/Kurum bahçesi içinde bulunan elektrik direklerine tehlike uyarı işaretinin konulması,
 30. Araç park yeri güvenliğinin sağlanması,
 31. Bahçe içinde bulunan bitkilerin dikenlerinin ve dallarının vücut (yüz ve göz) travmasını
  engelleyecek (budama, işaretleme, çevreleme, biçilerek temizleme) önlemlerin alınması,
 32. Bahçe içinde bulunan merdiven vb. malzemelerin kullanılmasından sonra güvenlik
  zafiyeti oluşturmayacak şekilde ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı malzeme depolarına kaldırılması,
 33. Bahçe içine atılan her türlü kesici delici alet, cam vb. cisimlerin ilgili çalışan tarafından
  çevreye ve kendisine zarar vermeyecek şekilde koruyucu donanım (faraş, süpürge, eldiven
  vb.) kullanılarak ortamdan kaldırılmasının sağlanması,
 34. Binaya onarım ve tamirat için gelen çalışanların gözetiminin sağlanması ve çalışılan ortamın tamirat sonrası güvenli olarak bırakılması,
 35. Okullara; izinli yapılacak sosyal faaliyetler dışında kedi, köpek gibi hayvan girişlerinin
  engellenmesi,
 36. Binalarda, okullarda çevresel risklere karşı (çıkışta yoğun trafik, yakında şantiye sanayi
  tesisi, güvenlik sıkıntılı bölgeler, davetsiz misafir, bulaşıcı hastalık, deprem, heyelan, sel vb.)
  gerekli önlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak alınması,

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like