Öğrenci Yurtları İçin Milli Eğitim’den Çalışma

Öğrenci Yurtlarına Yangın Önlemleri Denetimi

Geçtiğimiz haftalarda öğrenci yurtlarında yaşanan yangın felaketlerinin ardından, milli eğitim bakanlığı önlemler için çalışmalarını başlattı. Periyodik olarak yapılmakta olan pansiyon ve yurt denetimlerinin dışına çıkarak, özellikle sivil savunma, iş güvenliği ve yangın önlemleri konusunda çalışma başlatıldı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde yaşanan felaket gösterdi ki bu tip binalar da önlem eksikleri oldukça fazla. Her ne kadar, bazı yönetmeliklerdeki şartlara uygun bulunarak çalışmasına izin verilmiş olsa da günümüz şartlarına göre uygun hale getirilmeleri şart. Acil durumlara karşı uzun yıllar önce ki şartlara göre faaliyete başlayan bu kurumların önlem alma çalışmalarını aktif tutmaları gerekmektedir.

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve beraberinde çıkan yönetmelikler, tüm kuruluşlarda risk değerlendirmesi yapmayı ve acil durumlara karşı önlen almayı zorunlu kılmıştır. Bu çerçeve de düşünüldüğünde bu binaların her an her türlü tehlike ve acil durumlara karşı önlemlerini hazır tutması gerektir.

Öğrenci Yurtları Yönetmeliklere Uygun mu?

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bitmeden yapılması planlanan denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin şubat tatilinde tamamlanması istenecek. Öğrenci yurtlarında tekrar istenmeyen durumların yaşanmaması için kapsamlı şekilde yapılacak olan kontrollerin sonucunda yurtlardan çalışma yapılması istenecek.

Öğrenci Yurtları Hangi Konularda Denetlenecek?

Yapılması planlanan denetim çalışmalarında bakılacak hususlar tamamıyla, bir takım yönetmeliklerin getirdiği şartlar olacak. Bunlar arasında en başta Özel öğrenci yurtları yönetmeliği gelmektedir. Yurtların hizmet ortamlarında sağlanması gereken şartları belirleyen bu yönetmelik, zaten yurt açabilmek için öncelikli maddeleri içermektedir. Yine Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik de kontrol edilecek konuların bir çoğunu içerecektir.

Öğrenci Yurtlarının Elektrik Tesisatları Bakımlı mı?

Kamuya hizmet veren bu tür binalarda yıllar geçtikçe tehlike ortaya çıkaran sebeplerin başında tesisatlar gelmektedir. Bundan dolayı var olan bazı yönetmelikler de elektrik, topraklama, paratoner ve yangın tesisatlarının bakımlı olmasını ister. Yıllık olarak bakımları yapılmış olan bu tesisatların tehlike meydana getirme ihtimali en aza indirilmiş olacaktır.

ogrenci yurtlarina yangin denetimi

Öğrenci Yurtları Acil Durumlara Hazır mı?

Öncelik her ne kadar ortamları uygun hale getirerek, tehlike ortaya çıkmasını engellemek olsa da yaşanma ihtimali olan acil durumlara da hazır olmak önemlidir. Yapılacak olan denetimlerin en önemli konusu da bu durumlar için yapılması gerekenleri kontrol etmek olacağa benziyor. Özellikle yangın durumunda kaçmak için gerekli olan yangın kapıları ve merdivenlerinin uygun olması istenecektir. Bunun yanında yangın algılama ikaz sistemleri de yurtlar için çalışır durumda olmalıdır. Bunun için de İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gerekleri ortaya koymuştur.

Öğrenciler Daha Güvenli Yurtlara Kavuşsun

Yaşanan olumsuzlukların kendilerini de etkileyeceğini unutmaması gereken yurt sorumluları, binalarının uygun hale gelmesi için gerekli çalışmaları mutlaka yapmalıdırlar. İşletmecilerin herhangi bir istenmeyen durumda gerekli olan şartları belirleyen bu maddelerden sorumlu tutulacağı bilinmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde yapılması planlanan kontroller, kazaları ve herkesin zarar görmesini engelleyecektir. Ayrıca ailelerinden uzakta yaşayan öğrenciler için mutlaka en güvenli ortamlar hazır tutulmalıdır.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like