Mobil Çalışmanın Etkileri

Zaman zaman filmlere dahi konu olan işe geç kalmalar gibi durumların ortadan zamanla kaldırılması yönünde atılan en büyük adım hiç şüphesiz mobil çalışma tekniği.

“İş dünyasına getirdiği birçok avantaj ile firmaların birçoğunun önünü açabilecek bir sistem olduğundan dolayı mobil çalışmayı bir teknik olarak ifade etmek hiç şüphesiz doğru bir söylem olacaktır. Elbette mobil çalışma tekniğinin çeşitli avantajları ve dezavantajları mevcut.”

Bu bağlamda, özellikle kurumsallaşmasını tamamlamış firmaların bir kısmında hayata geçirilmeye başlanan mobil çalışmanın sırasıyla avantajlarından ve dezavantajların bahsetmek gerekir.

Avantajları;

  • Esnek çalışma saatleri sağlaması ve çalışanın kendini daha özgür hissetmesi.
  • Özgür çalışma ortamının yapılan işteki verimliliği arttırması.
  • Firmanın birtakım maliyet kalemlerine yaptığı harcamaların azalması ya da tamamen ortadan kalması.(Örneğin; çalışanın yol masrafları için firma bütçesinin verilen harcamaların mobil çalışma tekniği uygulanmaya başlandıktan sonra önemli ölçüde düşüş sağlaması gibi. Günlük yemek masrafları da bu kategoriye dahil edilebilir bir durumdur.)
  • Çalışanların teknolojiyi aktif olarak kullanması neticesinde küresel sistemlerdeki gelişmeler hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilmesi ihtimali

Dezavantajları;

  • Özgür ortamın suiistimal edilerek çalışanın amir denetiminden bağımsız bir hale gelmesi.
  • İş yeri ortamının sosyal yapısı üzerinde fikir sahibi olunamaması.
  • Anlık müdahale edilmesi gereken acil durumlarda müdahale süresinin uzaması.
  • Mobil çalışmanın bireyin bilgi seviyesi ve çalıştığı pozisyona bağlı olarak kısıtlanabilmesi.

Görüldüğü üzere firmaya oldukça önemli kazançlar sağlayabilen mobil çalışmanın birtakım eksik noktaları da mevcut. Dolayısıyla, firmaların bu tekniği kullanıp kullanmayacağı hizmet verdiği sektöre, çalışan yapısına ve teknoloji birikimine bağlı olarak belirlenecek bir durum.

“Genel itibariyle bakıldığında; firmaların mobil çalışma tekniğine geçmeden evvel getirileri ve götürüleri üzerinde uzun süre durmaları gerektiğini söylemek şüphesiz yerinde bir ifade olacaktır.”

 

Mobil Çalışmanın Etkileri kaynak link gösterilmeden yayınlanmaz

You May Also Like