Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy ( 20 Aralık 1873-27 Aralık 1936)

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ragif’tir. Annesi Özbek Emine Şerif Hanım, babası Fatih Camii Medresesi hocası Kosovalı Mehmet Tahir Efendi’dir. İlkokulu Emir Buhari Mektebinde, ortaokulu ise Fatih Merkez Ortaokulunda (Rüştiye) okumuştur. Aynı zamanda babasından Arapça ve Kur’an öğrenmiştir. 1885 yılında Mülkiye Lisesine (İdadi) başlamıştır.

Hayata Erken Atılıyor

1888 yılında babasını kaybetmesi ve evlerinin yanması ailenin fakir düşmesine neden olmuştur. Meslek hayatına bir an önce atılması gereken Mehmet Akif, Mülkiyeyi bırakıp Yatılı Ziraat ve Baytar ( Veteriner ) Mektebine başlamıştır. Bu yıllarda güreş ve yüzme başta olmak üzere sporla uğraşmış, şiire ilgisi de burada başlamıştır. 1893 yılında Veteriner bölümünü birincilikle bitirmiş, Ziraat Nazırlığında ( Bakanlık ) işe başlamıştır. Aynı yıl İsmet Hanım’la evleniştir. Bu yıllarda Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayınlanmaya başlamıştır. Ziraat Mektebinde ve Darülfünunda (Üniversite) edebiyat derslerine girmiştir. Mesleği gereği Arabistan, Anadolu ve Rumeli’ye gezilerde bulunmuştur. 1913 ‘te memurluktan, 1914’te öğretmenlikten ayrıldı.

Savaş Yılları

Birinci Dünya Savaşı’nda Lübnan, Arabistan ve Berlin’de görev almıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından vatan savunması için savaşmak gerektiği konusunda vaazlar vermiştir. İstanbul, Ankara ve Kastamonu’da verdiği vaazlar çoğaltılarak tüm yurda dağıtılmıştır. 1920 yılında Burdur ilinden Meclis-i Mebusan’a girmiştir.

Vatan Görevinin Karşılığı Olmaz

Meclisin düzenlediği milli marş yarışmasına 500 Liralık ödül yüzünden katılmak istememiştir. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in isteği ile arkadaşı Hasan Basri Bey tarafından katılmaya ikna edilmiştir. Tacettin Dergâhında inzivaya çekilerek Türk Ordusuna yazdığı İstiklal Marşı, 17 Şubat’ta Sırat-ı Müstakim dergisinde ve Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanmıştır. 12 Mart 1921’de Hamdullah Suphi Bey tarafından okunan şiir mecliste Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Aldığı para ödülünü Hilal-ı Ahmer’e ( Kızılay ) bağışlamıştır.

Mısır Yılları

Birçok eseri bulunan Akif’in en önemli eseri Safahat, 1924 yılında basıldı. 1926 yılından itibaren Mısır’da yaşamaya başlamıştır. Bu yıllarda Kur’an-ı Kerim çevirisi yapmış ve Câmiat-ül Mısriyye Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri vermiştir.

Ölümü ve Eserleri

Siroz hastalığına yakalanınca tedavi için 1936 yılında İstanbul’a dönmüştür. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da ölmüştür.

Meclis kayıtlarında İslam Şairi olarak adlandırılan Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ilk şiir Destur, yayınlanan ilk şiiri Kur’an’a Hitap ’tır. Çanakkale Şehitleri’ne ve Bülbül, İstiklal Marşı’ndan sonraki en önemli destanlarıdır. Birçok hikâyesi de bulunan şairin başlıca eserleri şunlardır: Safahat, Asım, Gölgeler, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar ve Hakkın Sesleri.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like

2 Comments

  1. Ölüm yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri, her zaman çocuk ve gençlerimizin hafızasında tutulmalıdır.

  2. Size katılıyorum Ali. Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri bugün yetişen gençler için özellikle İstiklal Marşı bir meşale olmalıdır.

Comments are closed.