Mart Kapıdan Baktırır, Kazma Kürek Yaktırır

Toplumların hafızasını oluşturan ve gelecek nesillere yaşam konusunda o toplumun geliştirdiği felsefeyi aktaran en önemli unsur atasözleridir. Genellikle uzun yaşanmışlıklardan elde edilen yargıların öğüt olarak ifade edilmesidir. Kendi kültürlerine göre her toplumda öne çıkan konularda genellikle bir ya da iki cümleden oluşan kalıplaşmış sözlerdir. “Mart Kapıdan Baktırır, Kazma Kürek Yaktırır” sözü de soğuğa karşı tedarikli olmanın vurgulanması açsından önemli bir sözdür.

Atasözleri, biçim yönünden öykü, roman, şiir, d0eneme gibi yazı türlerinden farklılık gösterir. Pek çok cümlenin bir araya gelmesi ve anlam yönünden bütünleşmesiyle oluşan bu yazı türlerine göre kısa cümlelerden oluşur. Genellikle bir ya da iki cümle ile oldukça fazla duygu ve düşünce anlatımı gerçekleşir.

Atasözleri genellikle aynı coğrafyada yaşamış ve aynı kültürü sürdürmüş insanların yaşam felsefesi olarak karşımıza çıkar. O yöreye ve kültüre özgü olabileceği gibi tüm toplumlar için de geçerli olanları vardır. Sevgi, kıskançlık, bencillik, dostluk, düşmanlık gibi duygularla ilgili olanları evrenseldir. Bunların yanında belli coğrafyaya ait olan atasözleri de bulunmaktadır.

Belli toplumlara özgü atasözleri arasında “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü gösterilebilir. Türk toplumunda tarih boyunca askerlik ve çiftçilik önemli olduğu için yaşanılan coğrafyaya ait doğa ile ilgili atasözleri oldukça fazladır.

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü de Türkleri yaşadığı coğrafya da atalarımız tarafından edinilen tecrübelerin sonucudur. Mart ayının yaşandığı günleri kış aylarının sonu olarak kabul edebiliriz. Bu nedenle kışın ağır şartlarından zorlanan insanlar bu ay içerisinde baharı dört gözle beklerler. Ara ara güneş ve ılık havanın görülmesi insanlarda baharın geldiği algısını oluşturmaktadır.

Zor geçen kış aylarında hem kendileri hem de hayvanlarının ısınması için oldukça fazla çaba harcayan insanlar, artık birikimlerini de bu ayda tüketmeye başlarlar. Kış için hazırlanan yakacaklar bitmiş olarak tedbirsiz olunabilir. Bu durumu yaşamış olan atalarımız, mart ayı için gelecek nesillere bu uyarıyı yapmışlardır. Eğer mart ayı için ekstra tedbir alınmazsa yakacak olarak kazma kürek gibi araçların dahi yakılmak zorunda kalınabileceği atalarımızın öğüdüdür. Bununla birlikte bu uyarıyı kışlık giyim alışkanlıkları için de almak gerekmektedir. Güneşin ara sıra kendini göstermesiyle kışlık alışkanlıklarımızı terk etmemeliyiz.

You May Also Like