Konkordato Nedir? Konkordato Çeşitleri ve Süreç

Konkordato borçlarını ödeyemeyecek olan şirketlerin, alacaklılarla borcun ödenmesi amacıyla yaptığı anlaşmadır. İflas anlaşması olarak ta nitelendirilen konkordato ile batık şirketlerin borçların ödeyebilmeleri için bir sistem oluşturulmaktadır. Bu sistemle, borçlu şirketler ve alacaklıları yeniden yapılandırma işlemi doğrultusunda, yeni bir ödeme ortamı oluşturmaya çalışırlar. Konkordato sistemi 2004 sayılı İcra ve iflas kanununun 285-309. Maddeleri ile düzenlenmiştir.

Yaşadığı finansal sorunlardan kurtulmayı isteyen iyi niyetli işletmelerin talebi ile işlemeye başlayan sistem dört bölümden oluşmaktadır.

Adi konkordato

Konkordato sisteminden yararlanmak isteyen borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ile bir konkordato başvurusu yapar. Başvuruya ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu, defter tutmaya mecbur şahıslar için ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel eklenir. İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, icra mahkemesinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Başvuru makamı tarafından borçlunun durumunun konkordato için uygunluğu incelenecektir. Bu kapsamda özellikle borçlunun varlıklarının, borçların en az yarısını karşılamaya yetmesi önem taşımaktadır. Bunun saptanması için İcra Tetkik Merciinin bilirkişiye başvurması gereklidir. Bilirkişi incelemesi sonucunda; Konkordato süresi verilmesi için gereken şartları borçlunun taşımadığı sonucuna varırsa, konkordato başvurusu reddedilir.

İncelemeye göre borçlunun gerekli şartları taşımakta ise, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır.

İflastan sonra Konkordato Nedir

Finansal durumu nedeniyle İflası gerçekleşen bir borçlu konkordato teklifi ederse iflas idaresi mütalaasıyla beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. Paraya çevirme ticaret mahkemesi konkordato hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir. Konkordatonun onaylanması halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını ister.

Mal varlığının terki suretiyle konkordato

Borçlu işletmenin alacaklılarına, borçlunun malvarlığı üzerinde işlem yapma yetkisi veren bir süreçtir. Bu durumda bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretme yetkisi de alacaklılara verilir. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla işlemler gerçekleştirilir.
Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Nedir?

Vadesi gelen borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen sermaye şirketleri veya kooperatifler için bir sistemdir. Sermaye şirketi veya kooperatif, önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, yeniden yapılandırma için başvurabilir.

Mebilgi

You May Also Like