Kazım Karabekir Kimdir? Kısaca Hayatı

Kazım Karabekir Kimdir?

Musa Kâzım Karabekir (23 Temmuz 1882, İstanbul – 26 Ocak 1948, Ankara), Türk orgeneral ve siyasetçisidir. Cumhuriyet tarihinin önemli komutan ve siyasetçilerinden olan Kazım Karabekir, 1882 yılında İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde doğmuştur. Aslen Karaman’ın Kâzımkarabekir kasabasındandır. Babası, Karamanlı Mehmet Emin Paşa, annesi ise Hacı Havva Hanım, kızı ise Hayat hanım’dır. Babası  Mehmet Emin Paşa’nın görevinden dolayı İlköğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke gibi çok çeşitli şehirlerde tamamlamıştır.  Babası Mehmet Emin Paşa Mekke de görevde iken kolera hastalığına yakalanarak 1893 yılında vefat etmiştir. Babasının vefatı üzerine annesi İstanbul’a dönmüştür. Kazım Karabekir sırasıyla, İstanbul Fatih Askeri Rüştiyesi, Kuleli Askeri İdadisi, Harbiye Mektebi’ni ve  en son 1905’te de Erkân-ı Harbiye Mektebinden mezun olmuştur. Daha sonra yüzbaşı rütbesini alarak orduda görevine başlamıştır. 31 Mart 1909 ayaklanması sırasında Hareket Ordusu’nda görev aldı. Arnavutluk 1910 da ayaklanılış ve bu ayaklanmanın bastırılmasında görev almıştır. Kazım Karabekir 1912’de binbaşılığa yükselmiştir.

Kazım Karabekir ve Kut-Ül  Ammare

Kut-Ül  Ammare Osmanlı İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı sırasında kazandığı en büyük zafer olarak kayıtlara geçmiştir. 1916’da Tarihimizin şanlı zaferlerinden olan Kutü’l-Amare’yi  kuşatan 18. Kolordu komutanlığına görevlendirildi ve burayı aldı. Ancak birçok kaynakta bu zafer zaferin kesin kahramanı olarak Halil Paşa öne çıkmaktadır. Halil Paşanı adına bu savaştan sı-onra KUT eklenerek Halil Paşanı Kut olarak değiştirilmiştir. Günümüz sanatçılarından Burak KUT’un da büyük dedesi olduğu söylenmektedir.

Kazım Karabekir’in Annesinin vefatı

Daha sonra Irak’ta İngilizler’le çarpıştı. 1917’de Diyarbakır’daki 2. Kolordu komutanlığına getirildi ve Van, Bitlis, Elaziz (Elazığ) cephelerindeki 2. Ordu komutanlığına vekâlet etti. Aynı yıl İstanbul’da yaşayan annesi vefat etti. Erzincan ve Erzurum’u Ermeniler’den ve Ruslar’dan 1918’de geri aldı. Aynı yıl Mirliva (Tümgeneral) oldu. Nisan 1919’da Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Sarıkamış, Kars ve Gümrü Kalelerini 15 Kasım 1920’de Ermenilerden geri aldı. 1922 de Türkiye’de ilk defa toplanan İzmir İktisat Kongresine Edirne Milletvekili olarak başkanlık yaptı.1923’te İstanbul milletvekili olan Kazım Karabekir 1924’te, TBMM’deki Dörtler Grubu’nu destekledi.

Kazım Karabekir ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  

17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının başkanlığına seçildi. Ancak bu dönemde kendisine çok fazla siyasi baskı yapıldı. Bu baskılar ve sonrasında Şeyh Said İsyanı meydana geldi. Bu isyanla  birlikte sıkıyönetim ilan edildi ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  5 Haziran 1925 tarihinde kapatıldı.

Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluş Savaşı döneminde Kazım 3. Ordu müfettişliğinden azledilmişti. Mustafa Kemal Atatürk bundan dolayı Kurtuluş Savaşı’nı tehlikeye düşürmesinden endişe ediyordu.Ancak Kazım Karabekir Mustafa Kemal Atatürk ‘e “Ben ve kolordum emrinizdedir Paşa’m!” diyerek Atatürkle birlikte hareket ederek önemli başarılar kazanmıştı. kazım karabekir paşa atatürk tarafından takdir edilmiştir.Kazım Karabekir paşa ve adamları kurtuluş savaşında canları pahasına savaşarak başarılı olmuşlardır.Bütün bunlara rağmen Karabekir Mustafa Kemal Paşa’ya karşı yapılan İzmir suikasti ile ilgili görülerek bazı partililerle birlikte yargılanmış ve beraat etmiştir.Siyasi hayatı 12 yıl sürmüştür., 6 Ocak 1939’da İstanbul milletvekili olarak devam etti. 1946’da TBMM başkanlığına seçildi ve bu görevde iken 26 Ocak 1948’de Ankara’da vefat etti.Kâzım Karabekir Paşa’nın Mezarı şu anda Devlet Mezarlığı’ndadır Devlet Mezarlığı’ndaki 13 Numaralı mezar Merhum Kâzım Karabekir Paşa’nın son yattığı yerdir.”

Kazım Karabekir’in Eserleri

Ankarada Savaş Rüzgarları

Bir Duello ve Bir Suikast

Birinci Cihan Harbi 1-4

Birinci Cihan Harbine Neden Girdik?

Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik?

Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?

Birinci Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?

Cumhuriyet Tarihi Set 1

Cumhuriyet Tarihi Set 2

İstiklal Harbimiz 1-5

Paşaların Kavgası

Paşaların Hesaplaşması

Cehennem Değirmeni 1-2

İzmir Suikasti

Çocuklara Öğütler

Hayatım

İttihat ve Terraki Cemiyeti 1896-1909

Ermeni Dosyası

İngiltere, İtalya ve Habeş Harbi

Kürt Meselesi

Çocuk, Davamız 1-2

İstiklal Harbimizin Esasları

Yunan Süngüsü

Sanayi Projelerimiz

İktisat Esaslarımız

Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu

Türkiye’de ve Türk Ordusunda Almanlar

Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri

İstiklal Harbimizde İttihad Terraki ve Enver Paşa 1-2

İstiklal Harbimizin Esasları Neden Yazıldı?

Milli Mücadelede Bursa

İtalya ve Habeş

Ermeni Mezalimi

Sırp-Bulgar Seferi

Osmanlı Ordusunun Taaruz Fikri

Erkan-i Harbiye Vezaifinden İstihbarat

Sarıkamış-Kars ve Ötesi

Erzincan ve Erzurum’un Kurtuluşu

Bulgaristan Esareti -Hatıralar, Notlar

Nutuk ve Karabekir’den Cevaplar

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like