KALFALIK VE USTALIK BELGESİ OLANLAR LİSE DİPLOMASINI NASIL ALIR?

Kalfalık ve ustalık Belgesi olan ortaokul mezunları, mesleki lisesi diploması da alabilecekler. Mesleki Eğitim Merkezlerinde (Çıraklık Eğitim Merkezi) Kalfalık ve Ustalık eğitimi alan öğrencilerin Lise diploması almalarının önü açılmıştır. İlk olarak 2019 -2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerine kaydolan öğrencilerin kalfalık ve ustalık belgelerinin yanı sıra mezun olduklarında Meslek Lisesi diploması almaları da sağlanmıştır.

Kalfalık Belgesi Olanlar Lise Diplomasını Nasıl Alır?

Daha önceki yıllarda Kalfalık Belgesi almış olan ve ortaokul mezunu olanlar, Mesleki Eğitim Merkezlerinin 12 sınıfına yani Ustalık Eğitimine kayıt olarak aynı zamanda diploma fark derslerini de alabilirler. Mezun olduklarında hem ustalık belgesi hem de Meslek lisesi Diplomasını alabilirler.

Ustalık Belgesi Olanlar Lise Diplomasını Nasıl Alır?

Daha önceden Ustalık Belgesi almış ortaokul mezunu kişiler,  Mesleki Lisesi Diploması alabilirler. Bunun için Mesleki Eğitim Merkezlerinde diploma fark derslerini almak yeterlidir.

Ortaokul Mezunu olmayan fakat Kalfalık ve Ustalık Belgesi Olanlar Ne Yapmalı?

Kalfalık ve ustalık belgesi olanların diploma fark derslerini alabilmeleri için öncelikle ya sekiz yıllık ilköğretim okulu mezunu ya da ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olmaları gerekmektedir. Bu durumda olan adayların derhal açık ortaokula kayıtlarını yaparak ortaokulu dışarıdan tamamlayıp sonrasında diploma programına başvurmaları önerilmektedir.

Meslek Lisesi Diploması Doğrudan Nasıl Alır?

Lise ve üstü okul mezunu olanlardan aynı zamanda Ustalık Belgesine sahip olanlar diploma Programına kayıtlarını yaptırdıkları takdirde herhangi bir ders almadan doğrudan Mesleki Lisesi Diploması alabilir. Mesleki Lisesi Diploması Ustalık Belgesinde yazılı meslek dalından düzenlenir.

Diploma Fark Dersleri Nelerdir?

Diploma fark dersleri en az bir yıl olacak şekilde planlanlanmaktadır.  Aşağıdaki tabloda okutulan dersler görülmektedir.

Ustalık kalfalık Dersler ve Sınıf Seviyesi

Derslerle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Lise Diploma Programına Müracaat için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Mesleki Eğitim merkezlerine açılan Diploma Programına başvuru yapmak için aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

1-Kalfalık veya Ustalık Belgesinin (Aslı ve Fotokopisi)

2-Öğrenim Durumu Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-2 Adet Biyometrik Fotoğraf

5-Açık Liseye veya Başka Bir Liseye kaydı var ise Öğrenim Durum belgesi ve Transkript. Yani aldığı derslere ait not döküm Çizelgesi.

Kaynak: Mebilgi.com

You May Also Like