KALFALIK USTALIK EĞİTİMİ NEDİR?

Kalfalık ve Ustalık eğitimini açıklamadan önce kalfa ve usta kimlere denir önce ona bakalım.

Kalfa Kimdir?

Kalfa; bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiyi;

Usta Kimdir?

Usta ise; bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi ifade eder.

Kalfalık Ve Ustalık Eğitimi Nedir?

Kalfalık ve Ustalık Belgeleri Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınır. Mesleki Eğitim Merkezleri daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Bağlı bir kurum iken 9 aralık 2016 da yayımlanan 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlanarak zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Ustalık Eğitimi Milli Eğitimin Hangi Kademesinde Yer Alıyor?

Bilindiği Üzere Milli Eğitim Sistemimizde zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır.4+4+4 şeklinde ifade edilen eğitim sistemimiz İlkokul, Ortaokul ve lise den oluşmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlar 3308 Sayılı Mesleki Eğitim kanunu ve Orta öğretim Kurumları yönetmeliğine göre yapıldığı için Orta Okulu bitiren bir öğrenci İlinde Bulunan herhangi Bir Mesleki Eğitim Merkezine kaydını yaptırabilmektedir.3. dört yıllık eğitim kademesinde bulanan Mesleki Eğitim Merkezleri Mevcut Orta Öğretim Kurumlarından sayılmaktadır.Mesleki Eğitim Merkezinde, İlk üç yılı tamamlayan öğrenciler beceri sınavından başarılı olmak kaydıyla Kalfalık,4 yılı tamamlayanlar ise Ustalık belgesi alabilmektedir.

Ustalık Kalfalık Eğitiminin Avantajı Nedir?

Diğer Mesleki Orta Öğretim Kurumlarına göre en önemli farkı Öğrenciler 9. Sınıftan itibaren işletmede beceri eğitimine başladıkları için mesleği daha iyi öğrenmektedirler. Yapılan araştıralar Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olanların yaklaşık yüzde 95 i kendi mesleğinde çalıştığını göstermektedir. Bu aran diğer mesleki eğitim okulu mezunlarında ise yaklaşık yüzde 10 dur.

Ayrıca Aday çırak ve çıkak statüsünde işletmede eğitime başlayan öğrenciler haftanın bir günü okula gelerek teorik eğitim alırlar. İşletmede bulundukları sürece Hastalık, Meslek Hastalığı ve İş Kazasına karşı kısa vadeli sigortaları yapılır Sigorta giderleri devlet tarafından karşılanır.

Eğitim süresi boyunca çırak, kalfa veya ustalık öğrencisine işletme tarafından aylık asgari ücretin en az yüzde otuzu kadar  yani 421,22 TL ödenir. Birçok işletme çok daha fazla ücret ödemektedir.

Bununla birlikte Stajyer istihdam eden işletmelere de devlet maddi destek sağlamaktadır. Mesleki eğitim görülen işletmede 20’den az çalışan varsa devlet katkısı 280,82 TL olacaktır.

Mesleki eğitim görülen işletmede 20’den fazla çalışan varsa devlet katkısı 140,41 TL olacaktır.

Çırak veya stajyer öğrenciye ödenmesi gereken ücretin işletme tarafından ödenmesinden sonra devlet desteği ilgili işletmeye aktarılmaktadır.Stajyer ve çırak öğrencilerin ücreti işletme tarafından her ayın onuna karar öğrencinin banka hesabına aktarılması gerekir.Devlet desteği ise her ayın yirmi beşine kadar ilgili işletme hesabına aktarılır.

Ustalık belgesi sahipleri girişimcilik eğitimi almalarına gerek kalmadan doğrudan yapacakları proje ile KOSGEB den maddi destek alabilmektedir.

Ustalık belgesine eğitim almadan ulaşmanın diğer bir yolu da denklik yaptırmaktır.Bazı değişiklikler olmasına karşın bununla ilgili daha önce hazırladığımız detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. https://www.mebilgi.com/?s=ustal%C4%B1k  Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Konusuyla ilgili detaylı bir yazı yazılacaktır.

Almanya’da Mesleki Eğitimin yüzde 90’ı ülkemizdeki Mesleki Eğitim Sistemi tarzında dual (ikili) Mesleki Eğitim yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Kaliteli bir mesleki eğitim için, öyle görünüyor ki ülkemizde de Mesleki Eğitim geleceği bu eğitim modelinde kendini bulacak.

You May Also Like