İzcilik Nedir? İzcilik Hakkında Bilgi

İzcilik Nedir?

İzcilik doğa ile iç içe ve onu koruyup geliştirerek çocuk ve gençleri ruhsal, bedensel, zihinsel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. İzcilik tüm çocuk ve gençlerin katılabileceği dil, din, ırk ve siyasal ayrım yapılmayan, üniformalı bir faaliyettir.

İzciliğin Amacı Nedir?

İzcilik, doğayı koruyup geliştirme ve kişilerin kendi imkan ve becerileriyle doğada hayatta kalmalarını sağlamayı amaçlar. Bedenen ve ruhen doğa ile uyum sağlayan gençlerin, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler olarak yetişmesi izciliğin felsefesidir.

İzcilik nedir İzcilik Hakkında Kısa Bilgi

İzcilik Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İzcilik, askerlik kökenli olan İngiliz Baden Powell’ın Hindistan ve Afrika da görev yaptıktan sonra ülkesine dönünce gençleri eğiten sistemin yetersiz olduğunu düşünmesi ile ortaya çıkmıştır. Powell gençliğin sorunlarına çözüm olacak farklı bir eğitim faaliyeti ortaya koymayı amaçlar. Afrika’da tanıdığı çocukların doğa ile olan uyumları, cesur, atak ve huzurlu olmaları doğal yaşamı seven Powell’a İzcilik fikrini verdi.

25 Temmuz 1907 tarihinde Brownsea adasında ilk izcilik kampını gerçekleştirdikten sonra, 1908 yılında “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” kitabını yayınlayan Powell İzcilik teşkilatının temellerini attı. Özellikle yayınlanan kitabından sonra izcilik faaliyetlerine tüm dünyada ilgi artmaya başladı. Çeşitli ülkelerde de İzcilik teşkilatları oluşturularak çocuk ve gençler bu eğitim sisteminden faydalanmaya başladılar.

Ülkemizde İzcilik Faaliyetleri

1908 yılından sonra ülkemizde de takip edilmeye başlanan izcilik faaliyetleri, Say ve Tetebbu adlı dergilerde yayınlanan Ragıp Nurettin EGE yazılarıyla bilgi sahibi olunmaya başlandı. Ardından Galatasaray Lisesi, Manastır Öğretmen Okulu ve İttihat mektebinde başlayan çalışmalarla İzcilik uygulamaları yaygınlaşmaya başladı.

Savaş yıllarının ardından Cumhuriyet ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlıkları aracılığıyla İzcilik eğitimleri organize edildi. Türkiye İzcilik Federasyonunun kurulmasının ardından İzcilik faaliyetleri bu kapsamda yürütülmeye devam etmektedir.

İzcilik nedir İzcilik Hakkında Kısa Bilgi

İzciliğin Temel Prensipleri ve İzcilik Andı

Dünya İzcilik Bürosu tarafından belirlenen prensipleri temel alan faaliyetler Tanrıya vatana karşı görevler, Başkalarına karşı görevler, Kendisine karşı görevler, İzci andı ve türesine bağlılıktır. Bu temel prensipler üzerine kurulan edilen İzciliğin andı şu şekildedir.

“Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İzcilik Faaliyetlerine Nasıl Katılabiliriz?

18 yaşından küçük her Türk çocuğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki İzcilik kulüpleri ve diğer izcilik kulüplerine katılarak İzcilik çalışmalarında yer alabilirler. Bu faaliyetlere katılmak isteyen çocuk ve gençlerin,  velilerinden ve sağlık kurumlarından izin almaları yeterlidir.

7-11 yaş aralığındaki çocuklar “Küçük İzcilik”, 12-15 yaş aralığındaki çocuklar “İzcilik”, 16-20 yaş aralığındaki gençler de “Ergin İzcilik” olarak adlandırılan gruplarda bu çalışmaları yürütürler.

izcilik nedir izcilik hakkında kısa bilgi

İzciler Neler Yapar?

Yapılan izcilik faaliyetleri çocuk ve gençlerin kişisel ve bedensel gelişimlerini birlikte yürütmeyi amaçlar. Buna yönelik olarak, toplumsal ve milli değerlerin aktarıldığı izcilik eğitimlerinde, sağlıklı düşünme yeteneği kazandırılır. Aynı zamanda doğal ortamda yapılan spor etkinlikleri ile fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları oluşturulma amacındadır.

Gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma gibi birçok etkinlikle başlar. Her grubun önderleri öncülüğünde doğada uzun yürüyüşler, yemek yapma ve kamp kurma gibi etkinlikler ile birlikte doğa koruma amaçlı faaliyetler yürütülür.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like