İşçi Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörler

İşçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörleri çalışana bağlı faktörler ve iş ortamından kaynaklanan faktörler olarak ikiye ayırmak ve bu şekilde incelemek uygun olacaktır.İşin yürütümü sırasında karşılaşılan iş kazaları, aslında kaza öncesinde dikkate alınmayan birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Çalışanın Kendisine İlişkin Faktörler;

Özel yaşamında bazı sorunlar yaşıyor olması,

Müzmin bir hastalığının veya engelinin olması,

Yaşının küçük olması veya yaşlı olması,

Çalışanın hamile olması

Sosyal ortamının olumsuz olması gibi temel sebepler sayılabilir.

Çalışan eğer özel yaşamında karşılaştığı sorunları işe işte yaşadığı sorunları da evine taşımamalıdır. Sosyal alanda ve evde yaşanan sorunlar iş ortamına taşırsa iş sağlığı ve güvenliği açısından her an meslek hastalığı ve iş kazası geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Çalışanın İş Ortamına Bağlı Faktörler

Genel olarak bu etkenleri fiziksel, sosyal, psikolojik ve ergonomik iş etmenleri olarak özetlemek mümkündür.

Çalışanın görev tanımlamasının yapılmamış olması.

Çalışma ortamının gereğinden fazla sıcak, nemli ve ya kirli olması,

Çalışma ortamında ışıklandırmanın yetersiz veya fazla olması,

Çalışma ortamının fazla gürültülü olması ki iş sağlığı açısından 85 desibelden fazla gürültü çalışan sağlığı açısından tehlikeli bir seviyedir.

Aynı şekilde ortamın tozlu olması kullanılan iş ekipmanlarının ergonomik olmaması, kullanılan malzemelerden kaynaklı kimyasal ve biyolojik risk etmenleri.

Yapılan işin bedenen aşırı yorucu olması.

Aşırı dikkat gerektiren işler

Yüksek tempolu çalışma ortamı,

Dinlenme ihtiyacının yeterince karşılanamaması

Sabit vardiyalı çalışmalar ve uzun süre gece çalışmaları

İş yeri çalışma ortamının arkadaşlık ve sosyal açıdan olumsuz olması

İş yerinin temizlik ve hijyeninin yeterince sağlanamaması

İş yerinde yeme içme ihtiyacını yeterince karşılayamamak.

Çalışma ortamında sosyal alanların yetersizliği, dinlenme saatlerinde iş dışında bir meşguliyetin bulunmaması

İş yerinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının çalışanlarda moral motivasyon bozulasına sebep olması

Çalışanların Aile bütünlüğünün sağlanamaması, eşinden veya diğer aile fertlerinden ayrı olması

Çalışanın kendini geliştirme olanaklarının bulunmaması ve akademik kariyer yapamaması.

Eşit işe eşit maaş verilmemesi veya maaşların geç verilmesi,

Çalışana amirleri ve ya iş arkadaşları tarafından mobbing yapılması gibi sebepler sayılabilir.

Çalışma Ortamı Güvenliğinden Çalışanla Birlikte İşveren Sorumludur

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından çalışanın fiziksel ve psikolojik yapısına uygun hale getirmesi konusunda birçok yükümlülükler getirmiştir. Bununla beraber çalışan da iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. İş kazalarının tehlikeli davranış ve tehlikeli durumlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Meydana gelen bu kazaların %78 tehlikeli durum .%20 tehlikeli davranıştan kaynaklandığı bilgisinden yola çıkarak aslında iş kazalarının %98’nin insan kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like