İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir? İSG Kurulu kimlerden oluşur?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile İşyerlerine ve bu işyerlerinin işverenlerine çeşitli yükümlülükler getirildi. Bunlardan biri de Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
Kurulun kurulacağı başka yerler var mı?
İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir? İSG Kurulu kimlerden oluşur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyeleri kimlerdir?

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

  1. İşveren veya işveren vekili,
  2. İş güvenliği uzmanı, (varsa)
  3. İşyeri hekimi, (varsa)
  4. İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi.
  5. Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  6. Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
  7. Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi nedir?

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak. Çalışanlara yol göstermek. İşyerinde tehlike ve önlemleri değerlendirmek. İşyerinde iş kazası ve zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalıklarının gerekli araştırma ve incelemesini yapmak. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak. İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak. İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek. Yıllık rapor hazırlamak. Yıllık çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek. Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek. Genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak yapılan bu çalışmalar sonunda gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerle ilgili karar alır ve bu kararı işverene bildirir. İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak alınan kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

Kurul üyeleri görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

İş sağlığı ev güvenliği kurulu hangi sıklıkta toplanır?

Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Kurul üyeleri İşyerinin üretim teknikleri vb. kurum özel bilgilerini korumakla sorumludur. Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler. Kurulun işleyişi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

İSG Kurul Dokumanı için TIKLAYINIZ

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like