İş Güvenliği Kültürüne Mesleki Sorumluluk Gözüyle Bakış

Yaşam aksi tesadüfler ve beklenmedik olaylarla doludur. Beklenmedik bir anda beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir ve bir anda işler tersine dönebilir. İşyeri sahipleri ve mesleklerini yapan insanlar faaliyet alanları ile ilgili olarak kötü bir durum ile karşılaşmamak için her türlü önlemi mutlaka almışlardır. Bu yüzden de kendilerinden emin faaliyetlerini sürdürüyor olabilirler. İşin doğrusu her şey yolunda gidiyorsa, ters bir durum olmadıkça zaten bir sorun yoktur. Ancak yaşamda aksi tesadüfler ve beklenmedik olaylar yok değil. Beklenmedik bir anda beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir ve bir anda işler tersine dönebilir. Bu yüzden de üçüncü kişiler zarar görmüş olabilir.
İşte bu noktada sigortacılık bilinci devreye giriyor. Mesleklerini yapan insanlar ve işyeri sahipleri, yaptıkları faaliyetler ve hareketler yüzünden ortaya çıkan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar verirse, bunun sonuçlarından sorumludur. Her ne şekilde doğmuş olursa olsun sorumluluk sigortaları bu zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Durumu

Bir kısım sorumluluk sigortalarının yaptırılmasını yasalar ve yönetmelikler zorunlu tutmuştur. Bazı mesleki faaliyetler, diğerlerine göre çok daha fazla insan yaşımını ve çevreyi olumsuz etkilediğinden bu meslekleri yapan insanlar ve işyeri sahipleri zorunlu sorumluluk sigortasını yaptıracaklardır. Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak ise, mesleklerini yapan insanların ve işyeri sahiplerinin, faaliyetleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri, işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için yaptırılır ve zorunlu tutulmamıştır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarını yaptırmak ya da yaptırmamak tamamen meslekleri yapan kişilerin ve işyeri sahiplerinin tercihine bırakılmıştır.

Olaya iş güvenliği uzmanları açısından bakacak olursak iş güvenliği zorunlu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir alandır çünkü alınan riskler ve iş güvenliği kültürünün oluşturulması farklı bir süreçtir. Ülkemizde iş güvenliği kültürünün oluşum süreci henüz yeni başlamıştır. Mesleki sorumluluk sigortasının kurumsal olarak yapılması bu yeni oluşacak kültüre bir çok yönden olumlu bir zemin hazırlayacaktır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. Sigortanın Konusu
Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecektaleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.
Kaynak: Resmi Gazete: 26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayılı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130526-3.htm

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like