İlkyardım Nedir? İlkyardımcı Nasıl Olunur?

İlkyardım Nedir?

İlkyardımcılar tarafından, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan uygulamalardır. Temel amaç hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmektir. İlkyardım olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

ilkyardim nedir ilkyardimci nasil olunur

İlkyardım ile Acil Yardım Farklı mıdır?

İlkyardım ile acil yardımın karıştırılmaması gerekir. İlkyardım yapabilmek için yönetmelikle belirlenmiş koşullarda İlkyardımcı Eğitimi almak yeterlidir. Fakat acil yardım; Acil sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından uygulanır. İlkyardım ilaçsız uygulanırken, acil yardım esnasında tıbbi araç ve gereç desteği kullanılmaktadır.

İlkyardımcı Nasıl Olunur?

İlkyardımcı olmak bu eğitimi tamamlamış kişiler için bir ehliyet olarak nitelendirilebilir. Bu eğitimi alarak ilkyardımcı sıfatı kazanmamış kişilerin ilkyardım yapması uygun değildir. Peki İlkyardımcı eğitimi nereden alınır? İlgili yönetmelikte belirlenmiş şartlara uygun olarak açılmış ve bağlı bulundukları İl Sağlık Müdürlükleri tarafından izin verilmiş, İlkyardım eğitim merkezleri bu eğitimleri verir.

İlkyardımcı eğitim şartları 29429 sayılı İlkyardım Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir. Bu eğitimler özel donanımlı eğitim salonlarında ve her 7 kişiye bir eğitmen düşecek şekilde verilir. En az ilkokul mezunlarının katılabileceği bu eğitimler 16 saatlik ve tamamına katılım zorunludur. Sonunda teorik ve uygulamalı sınavlar uygulanır ve teorik sınavdan 100 üzerinden 85 alamayanlar başarısız sayılır ve uygulamalı sınava katılamazlar.

Başarılı olarak ilkyardımcı olmaya hak kazananlar ise üç yıllığına ilkyardımcı belgesi sahibi olurlar. Üç yılın sonunu takiben üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alanların belgeleri tekrar yenilenir, aksi durumda belgeleri geçersiz sayılmaktadır.

ilkyardim nedir ilkyardimci nasil olunur

İlkyardım Eğitimlerini Kimler Verebilir?

İlkyardımcıları yetiştirmek için de İlkyardım eğitici eğitimi sahibi olmak gerekmektedir. Bunun için de yine aynı yönetmeliğe göre açılmış olan ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinden ilgili eğitimi tamamlamak gerekmektedir. Bu yeterliliğe sahip olan eğiticiler, beş yıl süre ile yetki belgesi sahibi olarak ilkyardım eğitimi verebilirler.

İşyerlerinde İlkyardımcı Bulundurmak Zorunlu mudur?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.

İlkyardım Nasıl Yapılır?

İlkyardım yapma yeterliliğine sahip olan kişiler, herhangi bir kaza veya olaydan sonra bazı yöntemler uygulayarak, kazazedelere yardım ederler. Bunun için öncelikli olarak olay yerini koruma altına alarak, kontrolü sağlamaya ve başka kişilerin etkilenmesini önlemeye çalışırlar. Bu aşamada tehlike kontrol altına alınmadan hem kendilerinin hem de başkalarının risk almasına izin vermemelidirler.

Olay yerinin güvenliği sağlanarak, güvenli bir çevre oluştuktan sonra, hasta/yaralı durumları tespit edilerek 112 aranıp, acil yardım ekipleri çağrılır. Bu aşamadan sonra acil yardım gelene kadar ilkyardımcı tarafından hasta/yaralıların temel yaşam desteğine kavuşmaları için müdahalede bulunulur.

ilkyardim nedir ilkyardimci nasil olunur

Temel Yaşam Desteği Nedir?

Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir. Bu uygulamaları yerine getiren ilkyardımcı, acil yardım ekipleri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, olay yerinde kontrolü elinde tutmaya çalışır.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like