Hissedilebilir Yüzey mi Kaygan Zemin mi?

Engellilerin, yaşamın her alanında, engelinden dolayı oluşan kısıtlılığını azaltma, yaşam alanlarını ve uğraşlarını engelsiz hale getirilmesine erişilebilirlik diyoruz. Modern toplumlarda insan yaşamını ilgilendiren her alanda erişilebilirlik standartlarına uygunluk kararlı bir şekilde sağlanmakta, denetimi yapılmaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda özellikle Avrupa Birliği uyum çerçevesi içerisinde kullanılmaya başlanan bazı önemli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Görme engelliler için yapılan yollar, web erişim standartları ile yine görme engelliler ve ortopedik engelliler için erişilebilir otobüs uygulaması dikkat çekicidir.

Esasen AB normlarını benimseyen tüm ülkelerde değişik engel gruplarının hayatını kolaylaştırıcı önlemler sunmak devlet politikası haline gelmiştir. Bunlardan birisi de görme engelliler için kılavuz yollar… Bu yolların yapılış amacı görme engellilerin güvenli olarak yürümeleridir. Teknik olarak bunu sağlayan yürüme şeritlerine hissedilebilir yüzey veya zemin denmektedir.  Bu olgu 12 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile hayatımıza girmiştir. Yapılan çalıştaylar ile raporlar hazırlanmış ve şu anda kullanılan standartlar oluşturulmuştur. Kamunun kullanımına açık alanlardan başlayarak; görme engelli bireylerin,  tehlikeleri ve yönleri algılamayı kolaylaştırmaları için hissedilebilir yüzey uygulaması geliştirilmiştir.  Engellilerin özellikle şehir içi yaya yollarında bağımsız ve güvenli hareket etmelerini sağlamak bu uygulamanın tek hedefidir.

Ankara’da Hissedilebilir Yollar

Mebilgi editörlerimiz Ankara’nın önemli merkezlerinde Hissedilebilir yollarla ilgili bir araştırma yaptı. Gözlemlerini fotoğraflarla da destekleyen ekibimiz ne yazık ki olumlu herhangi bir izlenim edinemedi.
Edindiğimiz sonuçlara göre Ankara’da:
1. Hissedilebilir yollar , otomobiller tarafından kapatılmakta. Araç parkı olarak kullanılmakta..
2. Hissedilebilir yollar sürekliliğini birden kaybetmekte, eskiyen parçaları değiştirilmemekte.
3. Hissedilebilir yollarda yer yer bozulmalar bulunmakta, takılıp düşmeye neden olacak zemin bozulmaları olmaktadır.
4. Hissedilebilir yollar için belirlediğimiz en büyük sıkıntı ise kaygan olmasıdır. İçinde bulunduğumuz kış şartlarındaki gözlemlerimize göre bu şeritler sadece görme engelliler için değil herkes için tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Oysa ki Hissedilebilir yolların amacı başta da belirttiğimiz gibi engellilerin güvenliğini ve kolay erişim imkanlarını hedeflemektedir.

Mebilgi olarak, sosyal sorumluluğumuzdan kaynaklanan görevimizi yerine getirmek için ilgilileri önlem almaya davet ediyoruz. Görme engelliler için yapılan hissedilebilir yolların bir an önce kaydırmaz özelliklere kavuşturulması gerekmektedir. Söz konusu yollara park yapan araçların sıkı takibinin yapılması ve gereken yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like