Hayvanları Koruma Günü(4 Ekim)

Hayvanları Koruma Günü(4 Ekim)

Dünyamızda hayat süren tek canlı insan değildir. Bitkiler ve hayvanların da varoluştan bu tarafa dünya üzerinde yaşamlarını sürdürdükleri bilinmektedir. Dünya üzerinde yaşamın oluşumundan beri insanların bitki ve hayvanlarla içi içe oldukları bilinmektedir. İlk zamanlarda hayvanlardan oldukça korkan insanoğlu, onlardan korunmak için çaba sarf etmişlerdir. Yaşamın mağaralardan dışarı çıkması ile insanoğlu hayvanlardan korunmak için evlerini sarp kayalıklara veya dağ yamaçlarına kurmuşlardır. Eski çağlarda hayvanlara sadece besin maddesi veya ulaşım aracı olarak bakan insanlar zamanla onları evcilleştirmişlerdir.

Hayatın İçinde Hayvanlar

Zamanla hayvanları daha yakın bulmuşlar, hayatlarının içerisinde yer almalarını sağlamışlardır. İlkçağ insanlarının duvarlara çizdikleri resimlerden kedi, köpek sığır, keçi, at vb. hayvanların hayatlarında yardımcı olarak var olduklarını görmekteyiz.

Hayvan Sever İnsanların Bir Araya Gelmesi

İnsanoğlu gelişmeye başladıkça bu evcilleşen hayvanlara karşı daha sağduyulu davranmıştır. Onlara daha yakın davranıp korumaya içgüdüsü geliştirmişlerdir. Medeniyet ilerledikçe hayvan severlerin sayısı daha da artmıştır. Bu tür evcil hayvanların korunabilmesi için ortak hareket etmek gerektiğinin farkına varmışlardır. Bu insanların sayısının artması ile ilk kez İngiltere’de 1822 yılında bir araya gelmişlerdir. Hayvanların korunması, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerine ve beslenmelerine yardımcı olmak için Hayvanları Koruma Birliğini’ni kurmuşlardır.

Türkiye’de Yapılan Çalışmalar

Hayvan sever insanların başlattığı bu hareket kısa zamanda tüm dünya üzerine yayılmıştır. Ülkemizde de 1908 yılında Hayvanları Koruma Derneği kurulmuş ve planlı bir şekilde çalışmalar başlamıştır. Çığ gibi büyüyen ve her geçen gün sayıları artan dernekler aracılığıyla da hayvanları korumak için daha fazla çaba harcanmaktadır.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

Dünya çapında sayıları artınca ortak amaçlı bu dernekler Hollanda’nın başkenti Lahey’de toplanarak Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular. Bu federasyon 1931 yılında yaptığı toplantıda 4 Ekim tarihini Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak belirlemiştir.

Hayvanları Korumak İçin Neler Yapabiliriz

İnsanlara karşı oldukça sadık davranan hayvanlar, zaman zaman sahipleri için hayatlarını tehlikeye atmakta hatta canlarını vermektedirler. İnsanların sevecenliğine karşı her zaman fedakârlık gösteren bu duygusal canlılar için küçük ayrıntıları düşünerek yardımcı olabiliriz. Yapabileceğimiz bazı davranışlar şöyledir:

*Ekmek ve yiyecek artıklarını hayvan bakımı ile ilgilenen kişilere ulaştırabiliriz.

*Hayvanlara eziyet etmek yasalarımız da suç olup bu davranışı sergileyenleri uyarıp gerekirse yetkili makamlara haber vermeliyiz.

*Av hayvanlarını devlet tarafından izin verilen dönemler dışında avlamamalıyız.

*Çevremizde bulunan ve hayvanların kendileri tarafından oluşturulan yuvaların bozulmaması için dikkatli davranmalıyız.

*Eğer imkanımız varsa barınaklarda bulunan hayvanlardan ilgimizi çeken hayvanları evimizde barındırabiliriz.

*Evimizde bakımını sağladığımız hayvan varsa beslenme ve sağlık şartlarını yerine getirmeliyiz.

*Özellikle kış aylarında çevremizde uygun yerlere tahta, karton vb. malzemelerle hayvanların yağıştan ve soğuktan korunabilmesi için küçük barınaklar yapmalıyız.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like