Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el–kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlere Güvenlik ve Sağlık İşaretleri denmektedir.

Topluca İşaretler

Görülmesini veya işitilmesini zorlaştıracak veya engelleyecek, aynı türden bir başka emisyon kaynağının bulunması önlenmelidir. Yerleştirmede çok sayıda işaretin birbirine çok yakın şekilde olmamasına dikkat edilmelidir. Aynı şekilde karıştırılma ihtimali olan, iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.
Yasak işareti: Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işarettir.
Uyarı işareti (Tehlike ve uyarı):  Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işarettir.
Emredici işaret (Zorunluluk İşaretleri): Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri (Bilgi ve Talimat İşaretleri) :  Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.

You May Also Like