Güneş Enerjisinin Ekonomiye Faydaları

Ülke ekonomisinin, dolayısıyla gelişme ve refahın temel unsuru enerji ihtiyacının karşılanması ile orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Sanayi sektörünün hızlı gelişimi ve makineleşmenin gün geçtikçe ilerlemesi, enerji ihtiyacını arttıran faktörlerdir. Ayrıca kentleşmenin çok ciddi bir biçimde büyümesi enerjiye duyulan talebi arttırmıştır. Enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan kaynaklar, bu kaynaklara ulaşımın maliyeti ülke ekonomilerinin temel ve en yüklü harcama kalemleri arasında yer almaktadır.

Ülkemiz enerji ihtiyacını karşılamak için petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar ithal etmek zorunda kalmaktadır. Bu durum ekonomik kaynakların aktarıldığı mecra olmak yanında, dışa bağımlılığı ve buna bağlı olarak bir takım enerji çatışmalarının içerisinde olmayı doğurmaktadır. Türkiye’nin 2016 yılı enerji ithalatı 27 milyar 155 milyon 187 bin dolar olarak ortaya çıkmıştır.

Yenilenebilir enerji olarak ifade edilen güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biokütle enerji kaynakları yönünden büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizin bu kaynaklardan faydalanma oranı oldukça düşük düzeydedir. Özellikle Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi toplam kurulu gücümüzün % 0,83 gibi küçük bir oranda gerçekleşmektedir.

güneş enerjisinin ekonomiye faydaları

Güneş Enerjisinin Kullanımı Nasıl yaygınlaştırılabilir?

Güneş enerjisi ile elektrik üretiminin yaygınlaşmasını etkileyen faktörlerden biri, yatırım ve üretim maliyetleridir. Güneş enerjisinden elektrik üretme maliyetleri 2010-2015 yılları arasında ortalama % 58 oranında gerilemiş ve bunun devam etmesi yaygınlaşması açısından önemlidir. Bu temiz enerji kaynağından daha fazla faydalanmak için verilecek devlet teşvikleri de bu konuda önem arz etmektedir. Teknolojideki gelişmeler doğrultusunda, güneş santrallerinde kullanılan ekipmanların verimliliğinin arttırılması önümüzdeki yıllarda güneş enerjisinden faydalanmayı arttıracak etkenler arasındadır.

Güneş Enerjisinin Kullanım alanları

Güneşten yeryüzüne ulaşan ışınımlar dünyadaki yaşamın ana kaynağıdır. Bunun yanında Güneş enerjisi kullanılarak aktif ve pasif sistemler aracılığı ile fayda sağlanmaktadır. Pasif sistemler, evlerde kullanılan sıcak su ihtiyacını karşılayan basit düzenekler ve güneş evleridir. Bazı bölgelerde uygun mimari ile direk evlerin içerisine alınan güneş ışınları sayesinde evlerin ısıtılması güneş evleri olarak adlandırılır.

Aktif sistemler ise elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinden faydalanan sistemlerdir. Elektrik elde ederken de farklı yöntemler kullanılmaktadır. Odaklayıcı aynalar aracılığıyla elde edilen buharın gücü kullanılarak elektrik üretimi yapılabilmektedir. Fotovoltaik hücreler ise güneş ışığını direk elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken malzemelerdir.

Fotovoltaik sistemler aracılığıyla şebekeye bağlı elektrik üretimi gerçekleştirilebildiği gibi şebekeden bağımsız olarak da üretim yapılmaktadır. Şebekeden bağımsız sistemler ile;

– Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri

– Petrol boru hatlarının katodik koruması

– Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan koruması

– Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan telemetrik ölçümler, hava gözlem istasyonları

– Bina içi ya da dışı aydınlatma

– Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde TV, radyo, buzdolabı gibi elektrikli aygıtların çalıştırılması

– Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompajı

– Orman gözetleme kuleleri

– Deniz fenerleri

– İlkyardım, alarm ve güvenlik sistemleri

– Deprem ve hava gözlem istasyonları

– İlaç ve aşı soğutma uygulamaları gerçekleştirilir.

güneş enerjisinin ekonomiye faydaları

Dünyada Güneş enerjisi ve Çin

Son yıllarda çeşitli ülkelerin Güneş Enerjisi yatırımları ve dolayısıyla enerji ihtiyaçlarını Güneşten karşılama oranları artış göstermektedir. Hava kirliliği ve kömüre olan bağımlılığı ile gündemde olan Çin 2016 yatırımları ile Güneş Enerjisi sektöründe dünyada ilk sırada yer aldı. Çin 2016 yılında üretimini ikiye katlayarak 77,42 GW a ulaşmasına rağmen toplam enerji üretimindeki güneş enerjisi payı %1 civarında yer almaktadır.

Avrupa da ise Güneş enerjisi konusunda Almanya lider konumda bulunurken, üretimi 40 GW civarında gerçekleşmektedir. Avrupa kıtasında toplam 100 GW civarında gerçekleşen Güneş Enerjisi kullanımında Almanyayı İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya izlemektedir. 33 GW’lık kurulu güce sahip Japonya ile 25 GW’lık üretimle ABD dünyada bu konuda lider konumda bulunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkemizde Güneş Enerjisi

Türkiye’de bulunan 1045 Güneş enerji santralinden toplam 832 MW Kurulu güç elde edilmektedir. Bu kurulu güç miktarı, toplam kurulu gücümüzün % 0,83 civarındadır. Bu rakamlar güneş potansiyeli dikkate alındığında bu konuda yatırım eksikliğini gözler önüne sermektedir.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like