Ertuğrul Gazi Kimdir? Kısaca Hayatı

Ertuğrul Gazi Kimdir? ( 1188-1281)

Ertuğrul Bey 1188 yılında doğmuştur. Babası Oğuzların Bozok Kolunun Kayı Boyundan Gündüzalp ( Süleyman Şah ), annesi Hayme Hatun’dur. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in babasıdır.

Anadolu’ya Geçiş

Bozoklar 9.yüzyılda, 70 bin civarında hane ile Moğol istilasının etkisiyle Oğuzlarla beraber Buhara ve Semerkant ( Bugün ki Özbekistan) üzerinden hareket ederler. Amuderya’yı ( Ceyhun Nehri) geçerek Horasan’ın ( Türkmenistan) Merv-Mohan bölgesine yerleşirler. 11.yüzyılda ise Selçuklularla birlikte Azerbaycan’ı aşarak bu günkü Ahlat bölgesine gelmişlerdir.

Süleyman Şah’ın Ölümü

Süleyman Şah Eyyubi Devleti’nin çağırısıyla Haçlılarla savaşmak için Halep’e doğru yola çıkmıştır. Fırat Nehri’nden geçerken suya kapılmış ve ölmüştür. Günümüzde Türkiye sınırlarının içerisinde olmamasına rağmen Türk toprağı sayılan tek yer Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu yerdir. Suriye sınırından 37 km içeride, Münbiç ilçesinin Karakozak Köyü’nde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve koruma amaçlı kurulan Saygı Karakolu 22 Şubat 2015 tarihinde Türkiye’ye 1km mesafedeki Suriye Eşmesi’ne taşınmıştır.

Ertuğrul Gazi Kendi Beyliğini Kuruyor

4 oğlundan Sungur Tekin ve Gündoğdu kabileleri ile geri Horasan’a dönmüştür. Ertuğrul ise kardeşi Dündar’la birlikte annelerini de alarak Ankara Karacaören’e yerleşmişlerdir. Bir savaşta Selçuklulara yardım ederek Harezmşahları yenmelerine yardım etmiştir. Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubat kendisine ödül olarak Karacaören’i vermiştir. Ertuğrul Gazi Selçuklu uç beyi olarak Bizanslılarla savaşmıştır. Kendine Eskişehir ve çevresi verilmiştir. Bu bölgede asayişi sağlamıştır. Söğüt ve Domaniç bölgesi Ertuğrul Bey’e yerleşmesi için verilmiştir. Bizanslılara karşı kazandığı zaferlerden dolayı kendisine ‘Gazi’ unvanı verilmiştir. Halime Hatun’la evlenmiş ve Saru-Batu Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey adlarında üç oğlu olmuştur.

Osmanlı Devletinin Temelleri Atılıyor

Selçukluların Moğol hükümdarlığı altına girdiğinde çoğu beylik gibi onlardan ayrılmamıştır. Ertuğrul Gazi’nin bu davranışı gazilerin, dervişlerin, âlimlerin ve diğer Türkmenlerin kendi emrinde toplanmasına neden olmuştur. İnegöl, Bilecik ve Karacahisar bölgesindeki Bizanslılar ve etrafındaki Türkmen Beylikleri ile çok iyi geçinmiştir. 1281 yılında Söğütte vefat etmiş türbesi de günümüzde buradadır. Siyasi ilişkileri de iyi tutarak Osman Bey’e iyi bir şöhret, güçlü kumandanlar ve genişleyebilecek bir beylik bırakmıştır.

   

 Osman Bey’e İlk Vasiyeti

Yıllarca akıl danıştığı hocası Şeyh Edebali hakkında Osman Bey’e şu öğüdü vermiştir:

Bak oğul!… Beni kır, Şeyh Edebali’yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel ama O’na karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür incinirim. O’na karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur. Sözümüz Edabali için değil senceğiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say.

Kaynak: www.mebilgi.com– Yazıya aktif link verilmeden, kaynak alınamaz!

You May Also Like