Elektronik Nedir?

Elektronik Nedir? Elektroniğin Temel Kavramları

Aktif ve pasif devre elemanlarının oluşturduğu, küçük akımlarla bilgi işleyen, ileten ya da depolayan sistemleri konu alan bilim dalıdır. Elektronik devrelerde kullanılan pasif devre elemanları olarak direnç, kondansatör, bobin sayılabilir. Bunların ortak özelliği bulundukları devrede herhangi bir güç üretmemeleri veya güç kazancında etkilerinin bulunmamasıdır. Aktif devre elemanları ise transistör, diyot, triyak, gibi elemanlardır. Bu elemanlar yer aldıkları devrede güç üretir veya güç kazancı sağlayabilirler. Aktif devre elemanları yarıiletken malzemelerden oluşmaktadır.

Yarı İletken Nedir?

Yarı iletken maddeler, adından da anlaşıldığı şekilde ne iyi bir iletken, nede iyi bir yalıtkandır. İletkenliği sağlanabilen silisyum veya germanyum, elektronik devre elemanlarının yapımında kullanılır. Germanyum veya silisyumun iletkenliği ise ancak saf malzemeye katkı maddesi eklenmesi ile sağlanır. Bazı özel şartlar uygulanarak, yarı iletken maddeler iletken hale geçerler.

Elektronik devre elemanlarının üretiminde yararlanılan iki temel yarı iletken materyal vardır. Bunlar; N-tipi yarı iletkenler ve P-tipi yarıiletkenlerdir. Yarı iletken maddelere dış yörüngesinde 5 elektron bulunan bir atom eklenerek N tipi yarı iletken oluşur. Aynı şekilde dış yörüngesinde 3 elektron bulunan bir atom eklenerek P tipi yarı iletken elde edilir.

P tipi ve N tipi devre elemanları ile oluşturulan elektronik devreler, sinyal türlerine göre analog ve dijital elektronik devreler olarak sınıflandırılır.

elektronik nedir

Analog Elektronik

Analog elektronik, sürekli değişen bir sinyal ile işleyen devreleri içeren bir dalıdır. Analog devrelerde sinyaller analog sensörler ile türetilmektedir. Bu sinyaller depolama ve işleme için dijital sinyallere dönüşmekte ve radyo ve ses cihazları ile diğer uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

Dijital Elektronik

Dijital elektronik devreler ise elektrik darbelerini kullanır. Bu darbeler sayısal sinyaller olarak ifade edilir ve bir açık bir kapalı olan akım veya gerilim oluşturmaktadır. Dijital elektronik devrelerde ikili sayı sistemi yani sistemde gerilim varsa 1, yoksa 0 değeri elde edilmektedir.

Elektroniğin Gelişimi

Elektroniğin gelişimi, diyot lamba adı verilen devre elemanının kullanılmaya başlaması ile önemli bir ivme yakalamıştır. Bu devre elemanı, hem diyotun hem de transistörün icat edilmesi için önem taşımaktaydı. Bunların ardından triyotlar elde edildi.

1947 yılında John Bardeen transistörü icat ederek elektronikte yaşanacak gelişimi başlatmış oldu. 1950 ‘li yıllarda lambalar örnek alınarak transistörler geliştirildi. Boyut olarak küçük olması ve ısı çıkarmaması transistörlerin en önemli avantajları arasındaydı.

1958 yılında mikroişlemcilerin, mikrodenetleyicilerin, entegrelerin içinde yer alan yonganın Jack Kilby tarafından icadı gelişimi hızlandırdı. Yongalar ve silisyum yongalar üzerine mikroskopik oyuklar yapılması ile oldukça küçülen devre elemanlarının kullanılması elektronikteki gelişime katkı sunmuştur. Elektroniğin gelişimi bu önemli icatlar sayesinde büyük bir ivmeyle devam etmiştir.

Elektrik Akımı ve Akım Çeşitleri ile ilgili bilgi için: https://www.mebilgi.com/elektrik-akimi-akim-cesitleri/

You May Also Like