Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı

Çocuklarda görülen ve aileleri telaşlandıran davranışlardan biri olan tırnak yeme alışkanlığının birçok sebebi olabilir. Bu alışkanlıktan kurtulmak için nedenlerini doğru tespit etmek önemlidir. Bu nedenler psikolojik ve altında yatan birçok neden olabilir. Nedenlerini belirlemek tırnak yiyen çocuğa nasıl davranılmalı, çocukların bu alışkanlığı bırakması için neler yapmam gerekiyor sorusunun cevabı için önemlidir.

Çocukluk çağında ve genellikle üç yaşından itibaren ortaya çıkan tırnak yeme alışkanlığı uyum ve davranış bozukluğu olarak değerlendirilmektedir. Aileleri telaşlandırarak yanlış tutumlara sevk eden bu alışkanlık çocukların gelişim döneminin bir parçasıdır. Bu davranışın altında ise çevresel ya da psikolojik nedenler yer almaktadır.

Çocuklar neden tırnak yer?

Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha fazla görülebilen tırnak yeme genellikle duygusal sorunlardan kaynaklanmaktadır. Kaygı sorunu olan değerlendirilen bu davranış, parmak emme, ağza farklı materyaller sokma, diş gıcırdatma gibi bulgulara benzerlik göstermektedir.

Okul dönemindeki çocuklar neden tırnak yer?

Tırnak yeme alışkanlığı okul dönemi ile başlamış ise sebepleri arasında başarısız olma korkusu yer alabilir. Bunun yanında öğretmenden çekinme ya da ceza alma korkusu da yatabilir. Ayrıca çocuğun arkadaş çevresiyle olan iletişim sorunları ya da okulda kaygı ve stres yaşamasına neden olan herhangi bir durum da göz önünde tutulmalıdır.

Tırnak yeme nedenleri

Okul dönemi haricinde ise çocuklar meraktan, can sıkıntısından, stresten ya da alışkanlık haline gelmesinden dolayı tırnak yiyor olabilir. Bunun yanında taklit etme duygusunun gelişmeye başlaması sonucunda da bu alışkanlık gelişebilir. Yani bu alışkanlık çocukların başka birinden görerek taklit etmesi sonucu da ortaya çıkabilir.

Tırnak yeme alışkanlığı neyi gösterir?

Tırnak yiyen çocuk, gerginliği gidermek ya da yoğun duygularla baş etmek amacıyla böyle bir alışkanlığı gösteriyor olabilir. Bu durumda çocukların kendini baskı altında hissettiği ve bu şekilde bir davranış sergileyerek bu baskının üstesinden gelmeye çalışmaktadır.

Bu baskı; çocukların herhangi bir ortamda yeni bir şey öğrenmeye başladığında, ya da bir oyunda utanması sonucu yaşadığı endişeden kaynaklanabilir. Yapılan araştırmalar, genellikle şu sebeplerin bu alışkanlığı tetiklediğini göstermektedir. Bunlar, kendini değersiz ve güvensiz hissetme, yaşadığı üzüntü ve sıkıntılı bir olay, öfke ve saldırganlık duygusu, gerilim ve kaygı, korku, aile içi iletişim sorunlarıdır.

Kendine güveni olmayan veya ihtiyaç duyduğu güven ve sevgiyi alamayan çocuklarda tırnak yeme davranışı daha çok gözlemlenmektedir. Ayrıca çocuğun korku, stres, öfke ve heyecan durumlarına maruz kalması, kaygı ve endişeler, yalnızlık, aşağılık duygusu, arkadaşlarının ilgisini kaybetme korkusu da bu davranışa neden olabilmektedir.

Tırnak yemenin getirdiği sağlık sorunları

Tırnak yeme alışkanlığı çocuklarda davranış bozukluğu meydana getirdiği gibi bazı sağlık sorunlarını da tetikleyebilir. Bunlar, dişlerde meydana gelen aşınmalar, tırnak yatağında oluşabilecek çeşitli enfeksiyonlar olabilmektedir. Ayrıca tenya ve kıl kurdu gibi parazitlerin bulaşması, diş eti iltihabı da tırnak yeme alışkanlığı ile birlikte görülebilecek başlıca sağlık sorunlarıdır. Bu durumda tırnak yiyenlerin, yemeyenlere göre daha sık hastalandığı da doğal sonuçtur.

Tırnak yiyen çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocuklarda tırnak yeme sorunu ile baş etmek için yapılabilecekler konusunda önce bazı fiziksel önlemler söylenebilir. Bunun için öncelikli olarak tırnakları fazla uzamadan kesmek gerekmektedir. Tırnakları sürekli olarak kesilmiş halde tutmak ve kenarlarını törpülemek çocukların tırnaklarını yemelerini engelleyebilir. Bu önleme ilave olarak bazı konularda hassasiyet göstermek de önemlidir.

Çocuklara yaklaşımınızı gözden geçirin

İnsanların edindiği alışkanlıkları bırakması oldukça zor olmakla beraber bu çocukluk çağında daha da zor olabilir. Bunun için çocuklara tırnaklarını yemeye başladığında sinirli bir tavırla yaklaşmak bu durumu içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Çocuklara sinirli bir tavır takınmak onlarda oluşan kaygıyı daha da arttırabilir.

Bunun için ailelerin sabırlı davranması ve öfkelenmek yerine tırnaklarını yemediği zamanlarda onları kutlayarak çeşitli şekillerde övmek işe yarayabilir. Bu amaçla olumlu davranışları sonucu çocuklar çeşitli hediyeler ile ödüllendirilebilir.

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı bir travma sonucu ortaya çıkmışsa

Çocukların tanık olduğu dramatik bir durum mesela ölüm, boşanma veya buna benzer travmalar sonucu tırnak yeme alışkanlığı oluşmuş ise yaklaşım farklı olmalıdır. Bu gibi ağır durumlara çocukların alışması veya bunlarla birlikte yaşam sürdürmeleri zaman alabilir. Tırnak yeme alışkanlığının yoğunlaşabileceği bu durumlarda bir uzmana danışmak en iyi çözümdür.

Tırnak yeme yerine başka bir alışkanlık kazandırmalı

Çocukların tırnak yeme akışkanlığından kurtulmasını sağlamak amacıyla onlara ilgilenebilecekleri farklı bir alışkanlık kazandırabilir. Özellikle farkında olmadan dalgın bir şekilde tırnak yiyebilecekleri zamanlarda onları oyalamak önemlidir. Bunun için de mesela televizyon vb. izlerken ellerine onları oyalayacak başka bir nesne verilebilir.

Kaynak Link: Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı

You May Also Like