Çalışan Temsilcisi Neden Görevlendirilir?

İş yerlerinde yürütülmesi gereken İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini o iş yerinde, işveren tarafından oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” yerine getirir. Bu kurulda bulunan üyelerden bir tanesi de “Çalışan Temsilcisi” dir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun temel görevleri arasında, iş yerindeki tehlike kaynaklarını belirleyerek, bunlara karşı alınacak önlemleri belirlemek yer alır. Bakınız: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Çalışan Temsilcisinin Kuruldaki Görevi Nedir?

İş yerlerinde Tehlike kaynaklarının en yakınında “Çalışanlar” bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tehlikeleri ilk fark eden, eksikliklerin neler olduğunu ve alınması gereken önlemleri de daha yakından bilenler yine çalışanlardır. Çalışanların arasından belirlenen Temsilciler, Bu tehlikelere karşı alınması gereken tedbirleri isteme, bu tedbirlerle ilgili teklifte bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil için İş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alır. Bakınız: İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İş yerlerinde Kaç Tane Çalışan Temsilcisi Belirlenir?

İş yerlerinde Çalışan Temsilcileri belirlenirken, o iş yerindeki tüm çalışanların sayısı dikkate alınır. Buna göre;
a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde bir.
b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde iki.
c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde üç.
ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde dört.
d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan iş yerlerinde beş.
e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde altı kişi çalışan temsilcisi olarak görevlendirilmelidir.

Çalışan Temsilcisi Nasıl Seçilir?

Çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü işverene aittir, İşveren iş yerindeki yetkili sendikanın temsilcisini Çalışan Temsilcisi olarak görevlendirir, yetkili sendika bulunmaması durumunda ise ilgili tebliğde belirtilen usullere göre seçim yolu bu kişiyi belirlenir. Herhangi bir aday olmaması durumunda ise gerekli şartları sağlayan çalışanlardan yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

Kimler Çalışan Temsilcisi Olabilir?

Öncelikli olarak, yetkili sendika temsilcisi olmak yeterli ve başka herhangi bir nitelik gerektirmez. Fakat sendika temsilcisinin bulunmadığı iş yerlerinde bu görevi alacak kişilerde bazı nitelikler öncelik sebebidir. Bulunması halinde, İş yerinin tam süreli daimi çalışanı olmak, En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması ve En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmek, çalışan temsilcisi olacak kişilerde aranması gereken nitelikler olarak karşımıza çıkar.
MEBİLGİ

You May Also Like

2 Comments

  1. Merhabalar.Bir konuda bilgi alabilir miyim? 50 den az çalışanı olan is yerlerinde ISG kurulu oluşturma zorunluluğu bulunmuyor.Bu durumda Çalışan Temsilcisi Secimi yapılacak mı?

  2. Tüm işyerlerinde çalışanların karşı karşıya kalabileceği tehlikeleri önleme, çalışan ve temsilcilerini eğitme, acil durumlara yönelik tedbirleri alma gibi faaliyetlerin yapılması işverenin sorumluluğundadır. 50 den fazla çalışanı olan işyerlerinde bu çalışmalar işveren veya vekilinin başkanlığında toplanan iş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından yürütülür. Fakat her ne kadar kurul tarafından bu çalışmalar yapılsa da nihayetinde kurulun tespitlerine önlem alma sorumluluğu işverenindir. 50 den az çalışanı olan işyerlerinde de aynı sorumluluklar bulunmakta ve çalışan temsilcisi daha da önem kazanmaktadır. 01.07.2017 ye kadar uzman ve hekim çalışma zorunluluğu da bulunmayan az tehlikeli işyerlerinde, çalışanların karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri işverene bildirmek,çalışan temsilcisi açısından daha da önemlidir.Dolayısıyla 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde de kurul bulunmasa dahi çalışan temsilcisi görevlendirmek ve gerekli imkanları sağlamak işverenin yükümlülüğüdür.

Comments are closed.