Bulut Depolama

  1. yy teknolojisinin hayatımıza soktuğu en yeni kavramlardan biri olan bulut depolama en basit ifadeyle; internet kullanıcılarının server yani dijital ortamda dosya depolayabilmesi olarak tanımlanabilir.

“Bu tanımdan yola çıkarak bakıldığında bulut depolama ile arşivlenen dosyaların erişiminin ne denli kolay olacağı da açık bir şekilde görülür.”

Bulut Depolama Nedir?

Dijital yaşamın içerisinde aktif olarak yer alan insanlar ve şirketler için bulut depolamanın önemi çok büyük. Her ne kadar yayılmamış bir kavram gibi görünse de, özellikle bireysel olarak kullanılan birçok bulut depolama sistemi insan yaşantısı içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Bunlara örnek olarak; Google Drive ve Yandex Disk verilebilir.

Bireysel olarak kullanılan bulut depolama ile kıyaslandığında tahmin edilebileceği gibi firmaların kullandığı depolama teknolojisi bir adım daha önde. Özellikle uluslararası hizmet veren firmalar veri iletiminin kolaylaşması ve üst düzey güvenlik sağlanması noktasında firmaya büyük hareket kabiliyeti kazandırıyor olması dolayısıyla bulut depolamayı tercih ediyor.

“Günümüz iş hayatında hızlı hareket etmenin önemi göz önünde tutulduğunda, bulut depolamanın firmalara rekabet ettiği sektörde avantaj sağladığı ifadesinin doğruluğu net olarak görülür.”

Bulut Depolamanın Sağladığı Avantajlar

Bir önceki paragraflarda dağınık olarak bulut depolamanın bireylere ve firmalara sağladığı avantajlardan bahsettik. Elbette gelişmiş depolama sisteminin avantajları bununla sınırlı değil.

Genel olarak bulut depolamanın avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Erişim kolaylığı dolayısıyla ihtiyaç olunan dosyaya hızlı bir şekilde ulaşılması.
  • Birçok farklı dosyayı güvenli şekilde barındırma imkanı sağlaması.
  • Dosya aktarımında problem çıkartmaması ve fiziksel bir aktivite gerektirmemesi. Özellikle dosya iletiminde güvenilir ve hızlı bir şekilde çalışıyor olması bulut depolamanın firmalar için ne denli önemli bir teknoloji olduğunu ispat eder nitelikte.

Görüldüğü üzere hem bireye hem de firmalara geniş imkanlar sunan bulut depolama, hiç şüphesiz ilerleyen yıllardan insan yaşantısı içerisinde daha fazla yer almaya başlayacak.

You May Also Like